course-details-portlet

TKT4102 - Dynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Grunnlag. Kinematikk. Kinetikk. Inertialreferanser. Plan bevegelse. Polarkoordinater. Tangential- og normalakselerasjon. Arbeid og energi. Kraftimpuls. Støt. Sentralkraft. Dynamikk for legemer. Rotasjon om fast akse. Treghetsmomenter. Arbeidsligning. Todimensjonale problemer. Tredimensjonale problemer. Plan bevegelse. Kinematikk. Momentlov. Kinetikk. Impulslovene. System av legemer. Arbeid og energi. Relativ bevegelse. Svingningsteori. Introduksjon. Frie svingninger uten dempning. Dempede frie svingninger. Induserte svingninger. Resonans. Frie koplete svingninger. Induserte koplete svingninger. Rotasjon om et fast punkt. Generell stivt-legeme kinematikk. Generell stivt-legeme kinetikk.

Læringsutbytte

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper i dynamikk av systemer av fjærer, dempere og stive legemer. Emnet er obligatorisk for studieprogrammet MTPROD. Emnet danner et fundament for videregående emner i dynamikk ved dette studieprogrammet.

Dynamikk har følgende læringsmål:
Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Definisjoner i dynamikken
- Kraftlov og momentlov
– Hastigheter og akselerasjoner i kartesiske- og polar-koordinater
– Arbeids- og energiprinsipper
– Elastisk og plastisk støt
- Relativ bevegelse
– Svingningsteori med 1- og 2 frihetsgrader.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Etablere ligninger for dynamikk i enkle systemer ved bruk av kinematikk og de grunnleggende dynamiske lovene
– Løse ligningene og vurdere resultatene.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Grunnleggende prinsipper i dynamikk
- Utføre enkle beregninger for hånd innenfor rammen av pensum i emnet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. Det forlanges at 2/3 av øvingene skal være godkjente for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

J. L. Meriam and L. G. Kraige: "Engineering mechanics, Dynamics"
7. utgave, 2013, SI-enheter

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mekanikk - Faststoffmekanikk
  • Mekanikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 11.06.2021

Innlevering 11.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU