Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Øverli, Jan Arve; Zivkovic, Jelena. (2019) Proceedings from Nordic workshop: Structural lightweight aggregate concrete. 2019. ISBN 978-82-8208-066-8.

Del av bok/rapport

  • Zivkovic, Jelena; Razavi, Seyed Mohammad Javad; Berto, Filippo; Øverli, Jan Arve. (2019) Effect of loading rate on the fracture energy of lightweight aggregate concrete subjected to three-point bending test. Proceedings from Nordic workshop: Structural lightweight aggregate concrete.
  • Zivkovic, Jelena; Øverli, Jan Arve. (2019) Failure of lightweight aggregate concrete under compressive strain gradients. Proceedings from Nordic workshop: Structural lightweight aggregate concrete.
  • Skare, Elisabeth Leite; Zivkovic, Jelena; Jacobsen, Stefan; Øverli, Jan Arve. (2018) PARTICLE-MATRIX PROPORTIONING OF HIGH STRENGTH LIGHTWEIGHT AGGREGATE CONCRETE. Proceedings of SynerCrete'18: Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. Vol 1.
  • Zivkovic, Jelena; Lukovic, M.; Øverli, Jan Arve; Hordijk, D. A.. (2018) Brittleness of High-Strength Lightweight Aggregate Concrete. SynerCrete'18: Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. Vol. 1&2..