course-details-portlet

KT8212 - Numerisk simulering av betong

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Elementmetoden for ikkelineære analyser av betong.Spenningsanalyser, temperaturanalyser av herdefasen, diffusjon. Matematiske modeller for beskrivelse av oppførsel til betong. Risskriterier, bruddkriterier, armeringsmodeller, varmeutvikling, tids-og temperaturavhengige effekter.

Læringsutbytte

Kunnskaper:- Elementmetoden for ikke-lineære analyser av betong- Materialmodeller for beskrivelse av riss og brudd i betong- Modellering av tids- og temperaturavhengige effekter - Modellering av armering med og uten heftFerdigheter:- Kunne velge fornuftige materialmodeller og materialparametre avhengig av problemstilling- Vurdere å tolke resultater fra ikke-lineære analyser av betong- Evne til å vurdere hvilke ikke-lineære effekter som er viktige i en analyseGenerell kompetanse:- Forutsetninger og tilnærmelser som brukes i ikke-lineære analyser- Omforme en praktisk problemstilling av en betongkonstruksjon til en ikke-lineær analyse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.Øvinger og obligatorisk prosjektoppgave.For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Kursmateriell

Rapporter, artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU