KT8212 - Numerisk simulering av betong

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Elementmetoden for ikkelineære analyser av betong.
Spenningsanalyser, temperaturanalyser av herdefasen, diffusjon.
Matematiske modeller for beskrivelse av oppførsel til betong. Risskriterier, bruddkriterier, armeringsmodeller, varmeutvikling, tids-og temperaturavhengige effekter.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Elementmetoden for ikke-lineære analyser av betong
- Materialmodeller for beskrivelse av riss og brudd i betong
- Modellering av tids- og temperaturavhengige effekter
- Modellering av armering med og uten heft

Ferdigheter:
- Kunne velge fornuftige materialmodeller og materialparametre avhengig av problemstilling
- Vurdere å tolke resultater fra ikke-lineære analyser av betong
- Evne til å vurdere hvilke ikke-lineære effekter som er viktige i en analyse

Generell kompetanse:
- Forutsetninger og tilnærmelser som brukes i ikke-lineære analyser
- Omforme en praktisk problemstilling av en betongkonstruksjon til en ikke-lineær analyse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.
Øvinger og obligatorisk prosjektoppgave.
For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Kursmateriell

Rapporter, artikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.