course-details-portlet

KT6006 - Prosjektering av betongelementkonstruksjoner

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kunnskap om problemstillinger knyttet til prosjektering og utførelse av betongelementkonstruksjoner og hybride byggesystemer. Innføring i beongens sammensetning og egenskaper, geomteriske toleranser, spennarmert betong og montasje av konstruksjoner.

Sentralt i kurset er utforming av knutepunkter, samt lokale kraftinnføringer og avstivning av konstruksjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap om problemstillinger knyttet til prosjektering og utførelse av betongelementkonstruksjoner og hybride byggesystemer.

Sentralt i kurset er utforming av knutepunkter, samt lokale kraftinnføringer.

Kurset har en egen del som omhandler ulike problemstillinger knyttet til montasje av konstruksjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og 9 obligatoriske øvinger. Forbehold om at tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres. Emnet gjennomføres med 1 fysisk samling på 2 dager og 7 moduler med nettundervisning på 4 timer. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Oppmøte

Mer om vurdering

9 obligatoriske øvinger som må godkjennes før eksamen. Obligatorisk oppmøte på den ene fysiske samlingen.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)
Etter- og videreutdanning ved IIF - høyere grads nivå (514IM)

Forkunnskapskrav

Minimum 3-årig Bachelor- eller Ingeniørutdanning innen bygg eller tilsvarende.

Kunnskap om prosjektering av betongkonstruksjoner generellt og konstruksjonsmekanikk. Ha erfaring og kjennskap til prosjekteringsregler for betongkonstruksjoner som inkluderer lastkombinasjoner, lastforskrifter og dimensjonering iht Eurocode 0, Eurocode 1 og Eurocode 2.

Kursmateriell

 • S.I. Sørensen.: Betongkonstruksjoner - Dimensjonering etter NS-EN 1992-1-1:2004+NA2008 (Eurocode2), Tapir akademisk forlag
 • Betongarbeider, Eldar Juliebø 2014
 • Vinterveilederen, BEF 2015
 • Betongelementboken bind A -D, F,G,I
 • NS-EN 13670
 • NS-EN 1090
 • NS-EN 3420
 • NS 3461
 • NS-EN 934-2
 • NS-EN 1990:2002+NA:2008
 • NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2008
 • NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008
 • NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009
 • NS-EN 1991-1-6:2005+NA:2008
 • NS-EN 1992-1-1:2004+NA2018.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU