course-details-portlet

TKT4222 - Betongkonstruksjoner 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Beregning og dimensjonering av skiver, plater, flatdekker, fundamenter og skall. Trykkfeltsteori for skiver, plater og skall. Iterasjonsmetode for kapasitetsberegning av betongskall. Tynnskallteori for aksesymmetriske sylinderskall. Beregning og dimensjonering av konstruksjoner med betydelig omfang av armeringskorrosjon og alkalie reaksjoner.

Læringsutbytte

Betongkonstruksjoner 3 er det siste dimensjoneringsemnet innenfor betongkonstruksjoner som studentene har på Institutt for konstruksjonsteknikk. Sammen med Betongkonstruksjoner 1 og 2 gir emnet en bred innføring i dimensjonering av betongkonstruksjoner. Alle emnene gir det teoretiske grunnlaget for bestemmelsene i gjeldende regelverk Eurokode 2, samt metoder for beregning av betongkonstruksjoner. De sentrale temaene i Betongkonstruksjoner 3 er skive-, plate- og skallkonstruksjoner, punktlast på plate og fundamenter, samt beregning av skadete konstruksjoner.

Betongkonstruksjoner 3 har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
- Det teoretiske grunnlaget for trykkfeltsteorien
- Stavmodeller
- Ulike metoder for beregning og dimensjonering av platekonstruksjoner
- Det teoretiske grunnlaget for konsentrert last på plate
- Metoder for beregning av betongskall
- Enkle fundamenter
- Beregning av konstruksjoner med betydelig skade-omfang

Ferdigheter:
- Dimensjonere skivekonstruksjoner med stavmodeller etter Eurokode 2
- Dimensjonere skiver vha trykkfeltsteori
- Beregne og dimensjonere toveisplater vha elastisitetsteori, bruddlinjeteori og stripemetoden
- Beregne og dimensjonere flatdekker
- Kontrollere plater påkjent av konsentrerte laster etter Eurokode 2
- Dimensjonere skall vha sandwichmodellen
- Bestemme kapasitet av skalltverrsnitt med iterasjonsmetoden
- Dimensjonere enkle fundamenter etter Eurokode 2
- Beregning og kapasitetskontroll av skadde konstruksjoner

Generell kompetanse:
- Det teoretiske grunnlaget for analyse og dimensjonering av betongkonstruksjoner
- Bakgrunnen for relevante bestemmelser i Eurokode 2
- Beregne og dimensjonere betongkonstruksjoner påkjent av statiske laster

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendiesamling.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
  • Konstruksjonsmekanikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 05.12.2020

Innlevering 05.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU