course-details-portlet

KT6005 - Prosjektering av bruer II: FEM-analyser og dimensjonering av etteroppspente betong-platebruer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 50/100
Skriftlig skoleeksamen 50/100 3 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Introduksjon til elementmetoden med fokus på FEM analyser av platebruer. Valg av statisk system og elementtyper. Modellering av spennarmering. Dimensjonering av tverrsnitt basert på skallkrefter. Verifikasjon av FEM analyser.

Læringsutbytte

Ha god kunnskap til hvordan en elementmodell av ei platebru bygges opp med hensyn på idealisering, elementtyper, valg av statisk system og modellering av spennarmering.Ha god kunnskap om dimensjonering av platebruer basert på resultater fra FEM analyser med utgangspunkt i gjeldende regelverk og standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatorisk prosjektarbeid. Forbehold om at tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres. Emnet gjennomføres med 3 samlinger av 3 dager. På siste dag på siste samling er det eksamen. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilstedeværelse obligatorisk
  • Gjennomført prosjektarbeid

Mer om vurdering

Obligatorisk prosjektoppgave teller 50% av karakteren. Del 1 av prosjektoppgaven leveres på andre samling. Del 2 av prosjektoppgaven leveres på siste samling før skriftlig eksamen. Obligatorisk oppmøte på alle samlinger. Vurderingsform Arbeider betyr prosjektarbeidet du skal gjennomføre i dette emnet.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Forkunnskapskrav

Kunnskap om prosjektering av etterspente bjelkebruer.Kunnskap om Prosjekteringsregler for bruer, lastkombinasjoner, lastforskrifter og dimensjonering iht Eurocode 0, Eurocode 1 og Eurocode 2. Kjennskap til elementmetoden.

Kursmateriell

Johan Blaauwendradd: Plates and FEM. Surprises and pitfalls. Springer 2010

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 KALKULATOR PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU