course-details-portlet

TKT4175 - Betongkonstruksjoner 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Dimensjoneringsprinsipper og materialegenskaper. Grensetilstander, spenning-tøyningsrelasjoner. Dimensjonering for aksialkraft, bøyemoment og skjærkraft i bruddgrensetilstanden. Søyler, bjelker, plater. Deformasjoner, svinn, kryp og risskontroll i bruksgrensetilstanden. Slankhet, beregning av 2. ordens momenter for slanke søyler.

Læringsutbytte

Betongkonstruksjoner 1 er det første emnet innen fagområdet betongkonstruksjoner. Emnet gir grunnlag for beregning og dimensjonering av armerte betongkonstruksjoner etter gjeldende regelverk, hvor Eurokode 2 er sentral.

Betongkonstruksjoner 1 har følgende læringsmål:

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Mekanisk kort- og langtidsoppførsel av betong og armeringsstål, og idealiserte modeller i Eurokode 2
 • Dimensjonering og kapasitetskontroll i bruddgrensetilstanden for forskjellige lastvirkninger: aksialkraft, bøyemoment, skjærkraft, og torsjonsmoment, samt kombinasjoner av disse
 • Dimensjonering for 2.ordens effekter i slanke konstruksjonsdeler
 • Kontroll av rissvidder og forskyvninger i bruksgrensetilstanden
 • Konstruksjonsregler for forskjellige konstruksjonselementer.

Ferdigheter: Kandidaten kan:

 • Dimensjonere bjelker for bøyemoment, skjærkraft og torsjonsmoment
 • Dimensjonere plater for bøyemoment og skjærkraft
 • Dimensjonere søyler i rammekonstruksjoner for 1.- og 2.ordens lastvirkninger
 • Kontrollere heftkapasitet mellom armering og betong
 • Beregne nedbøyninger av bjelker og plater i bruksgrensetilstanden, inkludert virkning av kryp og svinn i betongen
 • Beregne rissvidder i bjelker og plater i bruksgrensetilstanden.

Generell kompetanse: Kandidaten kan:

 • Prosjektere plasstøpte, slakkarmerte betongkonstruksjoner etter Eurokode 2.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

S.I. Sørensen.: Betongkonstruksjoner - Berergning og dimensjonering etter Eurocode 2, Akademika forlag.

NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2018: Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksoner. Del 1-1: Allmene regler og regler for bygninger

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB7020 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 11.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 11
SL215 Sluppenvegen 14 2
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL415 Sluppenvegen 14 10
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU