course-details-portlet

TKT4175 - Betongkonstruksjoner 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Dimensjoneringsprinsipper og materialegenskaper. Grensetilstander, spenning-tøyningsrelasjoner. Dimensjonering for aksialkraft, bøyemoment og skjærkraft i bruddgrensetilstanden. Søyler, bjelker, plater. Deformasjoner, svinn, kryp og risskontroll i bruksgrensetilstanden. Slankhet, beregning av 2. ordens momenter for slanke søyler. Enkle fundamenter.

Læringsutbytte

Betongkonstruksjoner 1 er det første emnet innen fagområdet betongkonstruksjoner ved Institutt for konstruksjonsteknikk. Emnet gir grunnlag for beregning og dimensjonering av armerte betongkonstruksjoner etter gjeldende regelverk, hvor Eurokode 2 er sentral.

Betongkonstruksjoner 1 har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Mekanisk kort- og langtidsoppførsel av betong og armeringsstål, og idealiserte modeller i Eurokode 2
- Dimensjonering og kapasitetskontroll i bruddgrensetilstanden for forskjellige lastvirkninger – aksialkraft, bøyemoment, skjærkraft, og torsjonsmoment, samt kombinasjoner av disse
- Dimensjonering for 2.ordens effekter i slanke konstruksjonsdeler
- Dimensjonere søyle- og veggfundamenter
- Kontroll av rissvidder og forskyvninger i bruksgrensetilstanden
- Konstruksjonsregler for forskjellige konstruksjonselementer.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Dimensjonere bjelker for bøyemoment, skjærkraft og torsjonsmoment
- Dimensjonere plater for bøyemoment og skjærkraft
- Dimensjonere søyler i rammekonstruksjoner for 1.- og 2.ordens lastvirkninger
- Kontrollere heftkapasitet mellom armering og betong
- Beregne nedbøyninger av bjelker og plater i bruksgrensetilstanden, inkludert virkning av kryp og svinn i betongen
- Beregne rissvidder i bjelker og plater i bruksgrensetilstanden.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Prosjektere plasstøpte, slakkarmerte betongkonstruksjoner etter Eurokode 2.
Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

S.I. Sørensen.: Betongkonstruksjoner - Dimensjonering etter NS-EN 1992-1-1:2004+NA2008 (Eurocode2), Tapir akademisk forlag.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB7020 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 28.05.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU