course-details-portlet

BYGT2206 - Betongkonstruksjoner 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Betongkonstruksjoner: Dimensjoneringsprinsipper for betong. Grensetilstander og spenning-tøyningsrelasjoner. Dimensjonering for aksialkraft, bøyemoment og skjærkraft i bruddgrensetilstanden av søyler, bjelker og plater. Beregning av deformasjoner og risskontroll i bruksgrensetilstanden.

Betongteknologi: Materialegenskaper , proporsjonering, produksjonsteknikk

Læringsutbytte

Betongkonstruksjoner 1 har følgende læringsmål:

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Mekanisk kort- og langtidsoppførsel av betong og armeringsstål, og idealiserte modeller i Eurokode 2
 • Dimensjonering og kapasitetskontroll i bruddgrensetilstanden for forskjellige lastvirkninger: aksialkraft, bøyemoment og skjærkraft samt kombinasjoner av disse
 • Kontroll av rissvidder og forskyvninger i bruksgrensetilstanden
 • Konstruksjonsregler for forskjellige konstruksjonselementer
 • Betongteknologi inkludert materialegenskaper, proporsjonering og produksjon

Ferdigheter: Kandidaten kan:

 • Dimensjonere bjelker og plater for bøyemoment, skjærkraft og torsjonsmoment
 • Dimensjonere søyler for askialkraft
 • Beregne nedbøyninger og rissvidder av bjelker og plater i bruksgrensetilstand
 • Beregne rissvidder i bjelker og plater i bruksgrensetilstanden.
 • Proporsjonere betong

Generell kompetanse: Kandidaten kan:

 • Prosjektere og produsere plasstøpte, slakkarmerte betongkonstruksjoner etter Eurokode 2.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. 8 av 10 øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)

Kursmateriell

S.I. Sørensen.: Betongkonstruksjoner - Berergning og dimensjonering etter Eurocode 2, Akademika forlag.

NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2018: Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksoner. Del 1-1: Allmene regler og regler for bygninger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Konstruksjonsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 11.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 6
SL215 Sluppenvegen 14 1
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 2
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 50
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 63
SL318 Sluppenvegen 14 0
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU