Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Øverli, Jan Arve; Zivkovic, Jelena. (2019) Proceedings from Nordic workshop: Structural lightweight aggregate concrete. 2019. ISBN 978-82-8208-066-8.

Del av bok/rapport

  • Zivkovic, Jelena; Razavi, Seyed Mohammad Javad; Berto, Filippo; Øverli, Jan Arve. (2019) Effect of loading rate on the fracture energy of lightweight aggregate concrete subjected to three-point bending test. Proceedings from Nordic workshop: Structural lightweight aggregate concrete.