Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser

Helsetjenesteforskning med fokus på kvalitet i helsetjenesten, mestring, sykepleie til akutt og kritisk syke nyfødte og deres foreldre.

Utdanning

Intensivsykepleier med master i helse-og sosialfag.

Underviser i intensivsykepleie, medisinsk simulering.

Ph.D student ved det medisinske fakultet NTNU. Forsker på pårørende til akutt og kritisk syke nyfødte.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Vadset, Tove B.; Molnes, Sven Inge; Hagen, Inger Hilde. (2014) Simulering som pedagogisk metode ved avdeling for helsefag (AHF) - Implementering og videreføring. 2014. ISBN 978-82-92186-48-0. Rapport HiÅ (3).
  • Molnes, Sven Inge; Hagen, Inger Hilde. (2013) Simulering som pedagogisk metode - implementering i helsefag. 2013. ISBN 978-82-92186-44-2. Rapport HiÅ (4).
  • Hagen, Inger Hilde. (2008) I en vernet verden - en studie av foreldrenes opplevelser den første tiden etter en prematur fødsel. 2008.