Inger Hilde Hagen

Førsteamanuensis, PhD i medisin, emneansvarlig intensivsykepleie, AIO-programkoordinator

Institutt for helsevitenskap Ålesund
70161316 91616064

Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser

Fokus på pasient og pårørende perspektivet, Helsetjenesteforskning med kvalitet i helsetjenesten, mestring, intensivsykepleie med hovedfokus akutt og kritisk syke nyfødte og deres foreldre.

Utdanning

PhD i medisin

Intensivsykepleier med master i helse-og sosialfag.

Underviser i intensivsykepleie, medisinsk simulering.

Ph.D student ved det medisinske fakultet NTNU. Forsker på pårørende til akutt og kritisk syke nyfødte.