course-details-portlet

SYA3551 - Faglig ledelse og samhandling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

I emnet vektlegges samhandling på tvers av tjenestenivå i helsetjenesten, samt planlegging og koordinering av helse- og omsorgstjenester. Gjennom emnet vil studentene få erfaring med veiledning og undervisning av kolleger, studenter og samarbeidspartnere. Emnet inneholder:

 • Faglig ledelse.
 • Samhandling på tvers av tjenestenivå.
 • Koordinere tjenester og ledelse av nettverksgrupper og tverrfaglige team.
 • Pasientforløp og informasjonsflyt.
 • Pedagogiske prinsipp for veiledning og undervisning av kollegaer, studenter og samarbeidspartnere.
 • Helse- og omsorgstjenestens organisering, rammer og relevant lovverk.
 • Arbeidsbelastninger og mestringsstrategier.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering, rammer og relevant lovverk
 • har inngående kunnskap om hva som kjennetegner gode pasientforløp og hvordan sikre kritiske overganger
 • har inngående kunnskap om kunnskapsbasert og kvalitetssikret samhandling på tvers av tjenestenivå
 • har inngående kunnskaper om prinsipper innen kommunikasjon, veiledning og undervisning av kolleger, studenter og samarbeidspartnere
 • har inngående kunnskaper om stressreaksjoner, mestringsstrategier og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere, organisere og tilpasse et pasientforløp for å sikre kvalitet og informasjonsflyt i samarbeid på tvers av tjenestenivåene
 • kan bruke anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise personell i faglige og etiske utfordringer
 • kan bruke relevant kunnskap til å koordinere og mobilisere pårørende, pasientens sosiale nettverk samt frivillige tjenester

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til selvstendig å koordinere tjenester, lede nettverksgrupper og tverrfaglige team på tvers av tjenestenivåene for å ivareta pasientsikkerhet og kontinuitet
 • kan anvende sine kunnskaper og erfaringer til å mobilisere og delta i forpliktende tverrprofesjonelt samarbeid på tvers av tjenestenivå

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, seminar, simulering, refleksjon og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriflig gruppeoppgave. Tilbakemelding fra medstudenter

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet er en skriftlig gruppeoppgave med tilbakemelding fra medstudenter.

Obligatoriske arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Gjennomførte og godkjente obligatoriske arbeid er gyldig til og med neste gjennomføring av aktuelle emne.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3551 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Kreftsykepleie
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU