Inger Hilde Hagen

Førsteamanuensis, PhD i medisin, emneansvarlig intensivsykepleie, AIO-programkoordinator

Institutt for helsevitenskap Ålesund
70161316 91616064

Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser

Fokus på pasient og pårørende perspektivet, Helsetjenesteforskning med kvalitet i helsetjenesten, mestring, intensivsykepleie med hovedfokus akutt og kritisk syke nyfødte og deres foreldre.

Utdanning

PhD i medisin

Intensivsykepleier med master i helse-og sosialfag.

Underviser i intensivsykepleie, medisinsk simulering.

 Forsker på pårørende til akutt og kritisk syke nyfødte.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Vadset, Tove B.; Molnes, Sven Inge; Hagen, Inger Hilde. (2014) Simulering som pedagogisk metode ved avdeling for helsefag (AHF) - Implementering og videreføring. 2014. ISBN 978-82-92186-48-0. Rapport HiÅ (3).
  • Molnes, Sven Inge; Hagen, Inger Hilde. (2013) Simulering som pedagogisk metode - implementering i helsefag. 2013. ISBN 978-82-92186-44-2. Rapport HiÅ (4).
  • Hagen, Inger Hilde. (2008) I en vernet verden - en studie av foreldrenes opplevelser den første tiden etter en prematur fødsel. 2008.