Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Kristoffersen, Olav; Brendeland, Geir. (2014) Gigaphone. Community Design.
  • Kristoffersen, Olav; Brendeland, Geir. (2014) Row-houses Svalbard. Community Design.
  • Kristoffersen, Olav; Brendeland, Geir. (2014) Strandveien 37. Community Design.

Kunstneriske produksjoner

  • Kristoffersen, Olav; Brendeland, Geir. (2016) Surnadal billag (kunstsenter). Brendeland & Kristoffersen arkitekter. 2016.
  • Kristoffersen, Olav; Brendeland, Geir. (2015) Magnus Blindes veg 14 A, Trondheim. Brendeland & Kristoffersen arkitekter. 2015.
  • Kristoffersen, Olav; Brendeland, Geir. (2014) Kommunedelplan for Gystadmarka. Brendeland & Kristoffersen arkitekter. 2014.

Rapport/avhandling

  • Andreassen, Thea Hougsrud; Brendeland, Geir. (2017) 13 Schools ; Master Course Complex Buildings AAR4870. 2017.