Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Ahmad, Saad Bin Saleem; Hjelseth, Eilif. (2021) The practice of VDC framework as a performance measurement system for projects. ECPPM 2021 – eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction.
  • Alstad, Torkild; Hjelseth, Eilif. (2021) Practical experiences from initiating development of machine learning in a consulting engineering company. ECPPM 2021 – eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction.
  • Fürstenberg, David; Gulichsen, Tormod; Lædre, Ola; Hjelseth, Eilif. (2021) BIM-based cost estimation in a road project–proof of concept and practice. ECPPM 2021 – eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction.