course-details-portlet

TVB4110 - Digital bygningsinformasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet introduserer studentene for problemstillinger rundt implementering og bruk av moderne informasjonssystemer i arkitektur-, ingeniør- og byggebransjen. Nærmere bestemt legges det vekt i dette kurset på hvordan digital bygningsinformasjon opprettes, fanges opp og struktureres basert på BIM-systemer (Building Information Modeling). Kurset viser hvordan bygningsinformasjon analyseres og evalueres for å forutsi ytelsen til ulike bygningsløsninger i løpet av livssyklusen. Det legges vekt på å introdusere konseptet med en livsløpsanalyse (LCA) som metode for å redusere negative miljøkonsekvenser av bygninger. Utover LCA inkluderer emnet en innføring av strukturerte metoder for å identifisere og adressere ulike informasjonsbehov for ulike prosjektdeltakere. Emnet dekker også hvordan relevant bygningsinformasjon kan opprettes fra historiske kilder, brukerbehov og en kundes brief. Kriterier for å vurdere kvaliteten og passende detaljnivå for 3D digital bygningsinformasjon i forhold til de ulike stadiene av designutviklingen vil det bli introdusert

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha:

Kunnskap om: - hvordan tilrettelegge for implementering av BIM-prosjekt på tvers av organisasjoner - ha avansert kunnskap om strukturering og klassifisering av informasjon - vurdering av nøyaktighetsnivå, herunder detaljeringsnivå for ulike slags bygningsinformasjon - identifisere behov for informasjon for ulike analyser og evalueringer i byggeprosessen - bestemmelse av krav til nøyaktighet for ulike formål gjennom byggeprosessen - ulike metoder for innhenting av fysisk informasjon om eksisterende bygningsmasse - forstå funksjonskrav og ytelsesnivå i BIM-basert arbeid - formater, elementtyper og egenskaper knytta til digital bygnings-informasjon - transformering av funksjonskrav til ytelsesnivå - bruk av digital informasjon i bærekraftsanalyser

Ferdigheter til å: - kunne gjennomføre utvalgte analyser ved bruk av digitale prosesser - kunne frambringe eksisterende relevant informasjon, og systematisere den for videre digital prosessering - utvikle prosesser med spesifikasjon som beskriver aktører, prosedyrer og krav til leveranser i ulik faser i byggeprosjektet, inkludert beskrivelse av nødvendig informasjon som objekter, disses egenskaper og relasjoner.

Generell kunnskap om å: - kunne frambringe eksisterende relevant informasjon, og systematisere den for videre digital prosessering - kunne vurdere nøyaktighetsnivå, herunder detaljeringsnivå, på tilgjengelig informasjon - kunne beskrive ulike metoder for innhenting av fysisk informasjon om eksisterende bygningsmasse

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesinger, øvinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig 1
  • Oblig 2

Mer om vurdering

I vurderingen inngår obligatorisk arbeid og mappevurdering. Det obligatoriske arbeidskravet er en muntlig presentasjon av læringsutbytte og en presentasjon av en fagartikkel. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Mappen består av en semesterrapport (gruppearbeid) som teller 53%, 4 individuelle oppgaver på til sammen 32% og 3 individuelle kunnskapstester som til sammen teller 15%. Faglærer gir tilbakemeldinger på første-innleveringer av semesterrapporten og oppgavene, før den endelige innleveringen ved undervisnings-slutt. De ulike mappedelene gis ikke karakter hver for seg, men utgjør samlet grunnlaget for karakterfastsettelse. Ikke bestått mappe kan forbedres innen ny innleveringsfrist. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskravene på studieretningen

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart. Eksempel på litteratur -ISO 19650

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Bygningsteknikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
21.12.2023

Innlevering
21.12.2023


00:10


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU