course-details-portlet

BA8623 - Advanced Building Information Modelling (BIM)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene forståelse av hva en BIM er, hvordan dette har kapasitet til å transformere BAE-næringen, og hvordan BIM kan brukes til å få innsikt i livssyklusen til det bygde miljøet. Studentens prosjektoppgave gjennomføres et reelt prosjekt i samarbeid med BAE-næringen. De teoretiske læringsutbyttene kan brukes innen en av fire fordypninger: konstruksjonsteknikk, byggeteknikk, anleggsteknikk, bygningsfysikk, energianalyse, prosjektledelse og tilsvarende.

Læringsutbytte

En student som har fullført dette emnet, skal ha følgende læringsutbytte definert med tanke på kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Etter gjennomføring av dette emnet vil studenten:

• ha avansert kunnskap om interoperabilitet i BIM-baserte løsninger
• ha spesialisert kunnskap om bruk og implementering av BIM i AEC / FM-bransjen
• ha god kunnskap om BIM-baserte standarder (utviklet og under utvikling)
• ha god kunnskap om nye teknologier og trender i AEC / FM- industrien og forskersamfunnet.

ferdigheter
Etter gjennomføring av dette emnet kan studenten:

• bruke standarder og metoder for informasjonsmodelleringsmetoder for å spesifisere relevant informasjon for en definert prosess i livssyklusen til en bygning eller en konstruksjon.
• utføre BIM-basert analyse og simulering på relevante temaer gjennom byggeprosjektets livssyklus.
• utføre analyse og simulering av reell situasjon ved bruk av digitale tvillinger / BIM
for å forbedre designet ytelse

Generell kompetanse
Etter vellykket gjennomføring av dette kurset:
• kan utføre forskning innenfor BIM-relaterte temaer
• har en generell forståelse av eksisterende og nye teknologier, løsninger og teorier innen BIM-feltet
• har en dyp forståelse av samspillet mellom teknologi, organisasjon og prosesser

Læringsformer og aktiviteter

Tre to-dagers seminarer, og avsluttende presentasjon (avhandling). Blended Classroom - undervisningsmetode vil bli brukt til seminarene som inkluderer teoriforelesninger, øvelser i grupper og individuelle talloppgaver. Individuelle forberedelser før seminarene er obligatoriske. Bruk av kontrollmetoder på studentene PhD-prosjektarbeid og rapportering av forskningsarbeidet er en essensiell aktivitet mellom seminarene. En del av dette vil bli gjort på reelle saker (prosjekter) i samarbeid med BAE-næringen.

Mer om vurdering

Prosjektarbeid, skriftlig rapport: 100%.

Forkunnskapskrav

Ingen formelle emner, men anbefalt forkunnskap er nødvendig for å få god forståelse av undervisningen

Kursmateriell

Rafael Sacks, Chuck Eastman, Ghang Lee & Paul Teicholz (2018). BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers, Wiley; 3 edition, ISBN-13: 978-1119287537
Randy Deutsch (2016) Data-Driven Design and Construction: 25 Strategies for Capturing, Analyzing and Applying Building Data, John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 978-1-118-89870-3
Robert Owen, Robert Amor, John Dickinson, Matthijs Prins & Arto Kiviniemi (2013). Integrated Design and Delivery Solutions (IDDS), International Council for Research and In-novation in Building and Construction. International Council for Building. Retrieved from http://site.cibworld.nl/dl/publications/pub_370.pdf
Hjelseth, E. (2015). Foundations for BIM-based model checking systems, Transforming regulations into computable rules in BIM-based model checking systems. PhD Thesis: 2015:54, Department of Mathematical Sciences and Technology, Norwegian University of Life Sciences, Norway, ISSN: 1894-6402, ISBN: 978-82-575-1294-1
ISO19650 Organization of information about construction works - Information management using building information modelling, Part 1: Concepts and principles, Part 2: Delivery phase of assets, and Part 3: Operational phase of assets.
ISO 29481-1:2016 Building information modelling. Information delivery manual
-- Part 1: Methodology and format

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ingeniørvitenskap
  • Kunnskapssystemer
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU