course-details-portlet

TBA4420 - Digitalt ingeniørarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Den økende digitaliseringen av bygg, anlegg og eiendomsbransjen (BAE) krever en ny type kompetanse. I dette emnet skal studentene utforske nye digitale teknologier og arbeids- / samarbeidsprosesser som f.eks. Virtual Design and Construction (VDC). Studentene jobber i en gruppe på 2-4 og skal gjennomføre en mulighetsstudie som resulterer en konsulentrapport og en digital presentasjon av en innovativ digital løsning.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbyttedefinert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap Studenten har - kunnskap om hvordan fremtidens ingeniøroppgaver kan løses med støtte av digital teknologi og endrede arbeidsprosesser - kunnskap om hvordan digital teknologi kan innvirke på fremtidens ingeniøroppgaver - kunnskap om interoperabilitet - organisasjoner som jobber med digitalisering av BAE næringen - forsking innen digitalisering / bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Ferdighet Studenten kan: - anvende digitale verktøy til løsning av ingeniørfaglige oppgaver - identifisere utfordringer og foreslå løsninger i form av en mulighetsstudie.

Generell kompetanse Studenten kan: - anvende digitale verktøy i praktisk løsning av ingeniørfaglige oppgaver - samarbeide med andre fagpersoner og brukere med støtte av digital teknolog for presentasjon og informasjonsutveksling - erfaring med bruk av Virtual Design and Construction (VDC) for løsning av prosjektbaserte oppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjekt- og problembasert læring som inkluderer forelesninger, prosjektarbeid på egen PC, øvinger, gruppearbeid og selvstudie. Teaching is adapted to support project implementation, with most teaching in the first part of the semester and most guidance in the last part. Teaching and supervision will be a combination of campus and online. Da dette er et valgemne, så må det påregnes at det kan være krevende å unngå konflikter med annen undervisning. Det er ikke obligatorisk oppmøte. Emnet har imidlertid utfordrende faglige krav til innleverte arbeider, noe som krever aktivt arbeid individuelt og i gruppe.

Mer om vurdering

Karakteren settes på grunnlag av en mulighetsstudie (konsulentrapport på 20-40 sider + evt. vedlegg) og en digital presentasjon eller video på maksimalt 5 min. som viser essensen i mulighetsstudien. Det gis en samlet vurdering av rapport og presentasjon, der kun sluttkarakter oppgis studenten. Rapport og digital presentasjon utarbeides i gruppe på 2-4 studenter, men kan gjøres individuelt etter avtale.

Forkunnskapskrav

The elective course is open to all students who are interested in the digitalisation of the construction, real estate and real estate industry - and their own studies at NTNU. Voluntary courses are arranged in the use of BIM based software such as: Autodesk (Revit) Solibri (Office / checker) and Trimble (various software). It is an advantage if the students have access to their own PC for use of BIM-based software.

Kursmateriell

Eilif Hjelseth og Tor Tollnes (2019). BIM! Program og prosess, med innføring i Revit 2020. ISBN 978-82-691753-0-1, 254 sider, http://bimversity.com/ Selges på forelesningene.. I tillegg inngår utdrag fra: ISO 19650 Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles, Part 2: Delivery phase of assets, and Part 3 Operational phase of assets. ISO 29481-1:2016 Building information modelling. Information delivery manual - Part 1: Methodology and format ISO 23387:2020 Building Information Modelling (BIM) — Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset — Concepts and principles ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries.

Rapporter og presentasjoner, legges ut på Blackboard, ca. 300 sider

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU