course-details-portlet

TBA4420 - Digitalt ingeniørarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport og presentasjon
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport og presentasjon 100/100

Faglig innhold

Den økende digitaliseringen av bygg, anlegg og eiendomsbransjen (BAE) krever en ny type kompetanse. I dette emnet skal studentene utforske nye digitale teknologier og arbeids- / samarbeidsprosesser som f.eks. Virtual Design and Construction (VDC). Studentene jobber i en gruppe på 2-4 og skal gjennomføre en mulighetsstudie som resulterer en konsulentrapport og en digital presentasjon av en innovativ digital løsning.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbyttedefinert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap Studenten har - kunnskap om hvordan fremtidens ingeniøroppgaver kan løses med støtte av digital teknologi og endrede arbeidsprosesser - kunnskap om hvordan digital teknologi kan innvirke på fremtidens ingeniøroppgaver - kunnskap om interoperabilitet - organisasjoner som jobber med digitalisering av BAE næringen - forsking innen digitalisering / bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Ferdighet Studenten kan: - anvende digitale verktøy til løsning av ingeniørfaglige oppgaver - identifisere utfordringer og foreslå løsninger i form av en mulighetsstudie.

Generell kompetanse Studenten kan: - anvende digitale verktøy i praktisk løsning av ingeniørfaglige oppgaver - samarbeide med andre fagpersoner og brukere med støtte av digital teknolog for presentasjon og informasjonsutveksling - erfaring med bruk av Virtual Design and Construction (VDC) for løsning av prosjektbaserte oppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjekt- og problembasert læring som inkluderer forelesninger, prosjektarbeid på egen PC, øvinger, gruppearbeid og selvstudium. Deler av kursgjennomføringen vil være samlingsbasert. Undervisningen er tilrettelagt for å støtte prosjektgjennomføring, med mest undervisning i første del av semesteret og mest veiledning i siste del. Undervisning og veiledning vil være en kombinasjon av campus og nett. Siden dette er et valgfag, må det forventes at det kan være vanskelig å unngå konflikter med tidspunkt for annen undervisning. Det er ingen obligatorisk oppmøte, men det er utfordrende faglige krav til innlevert arbeid, samt krav til aktivt arbeid individuelt og i gruppe.

Mer om vurdering

Karakteren settes på grunnlag av en mulighetsstudie (konsulentrapport på 20-40 sider + evt. vedlegg) og en digital presentasjon eller video på opptil 5 min. som viser essensen i mulighetsstudien. Det gis en samlet vurdering av rapport og presentasjon, der kun sluttkarakter oppgis studenten. Rapport og digital presentasjon utarbeides i gruppe på 2-4 studenter, men kan gjøres individuelt etter avtale.

Forkunnskapskrav

Det er ingen formelle krav til forkunnskaper.

Det tilrettelegges for studentdrevet opplæring i bruk av BIM-basert programvare som f.eks: Autodesk (Revit), Solibri (Office/checker) og Trimble (ulike programmer), Hoylu (samarbeide og koordinering, dPlan (planlegging og prosjektledelse), og andre typer programvare og digitalt utstyr (VR-briller og HoloLens (MR)) som er relevant for studentenes prosjektoppgave. Det er en fordel om studentene har tilgang til egen PC som har kapasitet til å kjøre BIM-baserte programvare.

Kursmateriell

Eilif Hjelseth og Tor Tollnes (2022). BIM! Program og prosess, med innføring i Revit 2023. ISBN 978--82-691753-1-8 Total 280 sider, http://bimversity.com Selges på forelesningene.

Standarder: Utdrag fra ISO 19650 Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles, Part 2: Delivery phase of assets, and Part 3 Operational phase of assets.

Rapporter og presentasjoner, legges ut på Blackboard, ca. 300 sider

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport og presentasjon

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport og presentasjon 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU