course-details-portlet

TBA4410 - Digitalisering av ingeniørfaglige prosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet omhandler prinsipper, metoder, og programvare for hvordan kandidater med byggfaglig bakgrunn kan bidra i utviklingen av digitale regelsjekkere og kunnskapssystemer for BAE-næringen. Denne utviklingen vil fokuser på automatisering av ingeriøraglige oppgaver Emnet vil inkludere utvikling av begrepssystemer (ontologier), linkede data, typer logikk og beslutningsstøtte. Studentene skal identifisere fordeler og begrensninger i utvikling og bruk av ulike typer for kunnskapssystemer i tillegg til muliggjørende teknologier som maskinlæring for å støtte eksisterende og nye oppgaver og prosesser i BAE næringen. Det legges vekt på at studentene kan beskrive forretningsmodeller for utviklede digitale løsninger.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten selvstendig ha følgende: Kunnskaper om: - prinsipper og metoder for transformering av krav for videre implementering i digitale regelbaserte systemer - ulike typer digitale kunnskapssystemer og deres egnethet for anvendelse i BAE næringen. - forskning og kommersiell utvikling og bruk av digitale regelbaserte systemer - beskrive forretningsmodeller for digitale regelbaserte systemer Ferdigheter til å: - modellere informasjonskrav og logikk for utvikling av digitale regelbaserte systemer - identifisere relevant informasjon i store datamengder for å støtte oppgaver i BAE næringen Generell kompetanse til å: - utvikle en implementeringsplan for transformering av krav for implementering av digitale regelbaserte systemer - identifisere teknologiske og organisatoriske utfordringer knyttet til utvikling og implementering av digitale regelbaserte systemer - presentere løsninger av digitale regelbaserte systemer for reelle oppgaver i BAE næringen

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som prosjekt- og problembasert læring. I dette inngår forelesninger, øvinger, selvstudium, gruppearbeid og diskusjoner, samt case studier i reelle oppgaver i bygg, anlegg og infrastruktur næringen. Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne og initiativ overfor næringen. Programvare og datautstyr: Den til enhver tid tilgjengelige hardware og software for prosjektstyring i den digitale BIM-laben ved studiestedet. Programvare for gjennomføring av prosjektoppgave velges i forhold til aktuell problemstilling av studentene i samråd med emneansvarlig. Emnet gjennomføres som komprimerte undervisningsmoduler i midtre- og siste del av vårsemesteret (undervises etter TBA4415). Ved få studenter vil undervisningen gjennomføres som blended learning; kominasjon av samlinger på Gjøvik, nettbasert undervisning og veiledning. På emnets siste dag skal studentgruppene presentere sine prosjektrapporter.

Mer om vurdering

Karakter settes på grunnlag av: 3 rapporter med individuell vurdering som hver teller 15% (sum 45%) og 1 rapport fra gruppearbeid med felles vurdering som teller 55%. Det benyttes poeng 0-100 ved vurdering av hver rapport. Det oppgis kun en sluttkarakter til studenten. Kunnskapstester inngår som arbeidskrav som skal gjennomføres og godkjennes.

Kursmateriell

Faglitteratur som er relevant for gjennomføring av prosjektoppgave velges av studenten, med veiledning av emneansvarlig. Felles litteratur for grunnleggende kompetanse består av utdrag fra følgende kilder: Eilif Hjelseth (2015). Foundations for BIM-based model checking systems, Transforming regulations into computable rules in BIM-based model checking systems. PhD Thesis: 2015:54, Department of Mathematical Sciences and Technology, Norwegian University of Life Sciences, Norway, ISSN: 1894-6402, ISBN: 978-82-575-1294-1 Kun paper 4 og 5. http://ibim.no/Eilif_Hjelseth_PhD_Foundations_for_BIM-based_model_checking_systems_2015-11-06.pdf

NS-EN ISO 19650-serien - Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles— Part 2: Delivery phase of the assets— Part 3: Operational phase of the assets

NS-EN ISO 23386:2020 Building information modelling and other digital processes used in construction — Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected data dictionaries

NS-EN ISO 23387:2020 Building information modelling (BIM) — Data templates for construction objects used in the life cycle of built assets — Concepts and principles

NS-EN ISO 29481-serien - Building information modelling. Information delivery manual— Part 1: Methodology and format — Part 2: Interaction framework — Part 3: Data schema and code

Annen litteratur og ressurser som legges ut på LMS (Blackboard)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU