course-details-portlet

BA8624 - Interoperabilitet for realisering av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 ALLE

Faglig innhold

Dette emnet gir en dyp forståelsesprinsipper interoperabilitet som støtter økt digitalisering av bygg-, anlegg- og eiendoms (BAE)-næringen. Den gir erfaringer med bruk av BIM-relaterte standarder, rammeverk og metoder for utvikling av spesifikasjoner for interoperabel utveksling eller informasjon relatert til reelle oppgaver i BAE-næringen.

Læringsutbytte

En student som har fullført dette emnet, skal ha følgende læringsutbytte definert med tanke på kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Etter gjennomføring av dette emnet vil studenten:
• ha avansert kunnskap om interoperabilitet i BIM-baserte løsninger
• ha kunnskap om BIM-baserte standarder (utviklet og under utvikling)
• ha kunnskap om European Interoperability Framework (EIF)

ferdigheter
Etter gjennomføring av dette emnet kan studenten:
• bruke standarder, rammeverk og metoder for informasjonsmodelleringsmetoder for å muliggjøre interoperabilitet i utveksling av relevant informasjon til definerte formål i AEC / FM-bransjen
• utføre analyser av interoperabilitet av definerte oppgaver grundig livssyklusen til det bygde miljøet (bygg, anlegg og infratruktur)
• spesifisere krav for å muliggjøre interoperabilitet i definerte oppgaver og prosesser i BAE-næringen


Generell kompetanse
Etter gjennomføring av dette kurset:
• kunne utføre forskning innen interoperabilitet som er relevant for BAE-næringen
• ha en dyp forståelse av de forskjellige nivåene av interoperabilitet for å muliggjøre aktuelle løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Tre to-dagers seminarer, og avsluttende presentasjon (avhandling). Blended Classroom - undervisningsmetode vil bli brukt til seminarene som inkluderer teoriforelesninger, øvelser i grupper og individuelle talloppgaver. Individuelle forberedelser før seminarene er obligatoriske. Bruk av kontrollmetoder på studentene PhD-prosjektarbeid og rapportering av forskningsarbeidet er en essensiell aktivitet mellom seminarene. En del av dette vil bli gjort på reelle saker (prosjekter) i samarbeid med BAE-næringen.

Forkunnskapskrav

Ingen formelle krav til bestemte emner, anbefale forkunnskapskrav bør tilfredsstilles for å kunne følge undervisningen.

Kursmateriell

Robert S. Weygant (2011). BIM Content Development: Standards, Strategies, and Best Practices, John Wiley & Sons; ISBN-13: 978-0470583579, Chapter 1 – 12, + selected parts of chapter 13 – 25, Approx. 200 pages.
European Interoperability Framework (EIF), Selected reports from library available at: https://ec.europa.eu/isa2/library_en
ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries
ISO 12006-3:2007 Building construction -- Organization of information about construction works -- Part 3: Framework for object-oriented information
ISO 21597 (under development) Information Container for Data Drop – Part 1: Container and Part 2: Dynamic semantics
ISO 29481-1:2016 Building information modelling. Information delivery manual – Part 1: Methodology and format

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ingeniørvitenskap
  • Kunnskapssystemer
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU