Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved Avdeling for Biologiske Fag og har Dr. i kjemi fra KTU og teknisk lisensiat fra Lund Universitet.

Fagfelt / arbeidsområde: Biomarine fag, med fokus på marine ingredienser.

Underviser:

Generell Kjemi
Organisk kjemi og Biokjemi
Prosessteknologi
Anvendt fysikk for Biomarin innovasjon
Sjømatforedling

Kompetanse:

Fiskerinæring
Fiskeriteknologi
Næringsmiddelteknologi 
Marine ingredienser

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Kvangarsnes, Kristine; Dauksas, Egidijus; Barnung, Trygg Normann; Aas, Grete Hansen. (2018) Shelf life of cold stored heads of Atlantic Salmon (Salmo salar) - effect on oil quality. A pilot study. Blue Growth: Aquaculture, Fisheries, Market and Health Perspectives..