course-details-portlet

HBIOA1002 - Organisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Innføring i karbonforbindelsers struktur, egenskaper, nomenklatur, konformasjons-analyse, resonans og induktiv effekt samt isomeri og stereokjemi. Innføring i reaksjonstypene: syre-base, reduksjon-oksidasjon, addisjon, substitusjon (SN1, SN2), eliminasjon (E1, E2), reaksjoner til etere og epoksider, aromatisk substitusjon, acetaldannelse, imindannelse, aldolreaksjoner, reaksjoner til karboksylsyrer og karboksylsyrederivater.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • kan forklare nomenklatur, egenskaper og struktur for organiske kjemiske forbindelser
 • kan forklare grunnleggende reaksjoner, reaksjonsmekanismer, kan vurdere konkurrerende reaksjoner og kan navngi reaksjonstypene i organisk kjemi
 • kan vurdere forhold til miljø og helsemessige konsekvenser av arbeid med organiske stoffer

Ferdighet - studenten:

 • kan anvende prosedyrer for sikker gjennomføring av laboratorieøvinger i henhold til forskrifter for helse, miljø og sikkerhet i et laboratorium
 • kan forstå og vurdere egen rolle og andres rolle i gruppedynamikk

Kompetanse - studenten:

 • kan løse problemstillinger både selvstendig og i gruppe og kan vurdere og formidle resultatet skriftlig/muntlig
 • kan vurdere miljø- og helsemessige konsekvenser av arbeid med organiske stoffer
 • forstår kjemiens viktige rolle i utviklingen av et bærekraftig samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av en forelesningsdel, en teoretisk øvingsdel og et laboratoriekurs. Total arbeidsmengde per student tilsvarer 200 timer. Av dette vil timeplanfestede aktiviteter som forelesninger, øvinger, gruppearbeid og laboratoriearbeid utgjøre ca.70 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Regneøvinger
 • Laboratoriekurs

Mer om vurdering

Obligatoriske teoretiske øvinger og laboratorieøvinger må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav er gyldig i 3 semester.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ1022 7.5 HØST 2020
MK101309 5.0 HØST 2020
MK103119 1.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Kjemi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 KALKULATOR 22.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G325 Gnisten/Fagskolen 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 KALKULATOR INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU