course-details-portlet

BTA3002 - Bacheloroppgave for Bioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk problemstilling som er relevant for studentens studieprogram. Oppgavens innhold er avhengig av prioriterte emner og veileder.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • kunne vurdere, drøfte og konkludere avgrensede problemstillinger
  • kunne planlegge og jobbe selvstendig med problemstillinger

Ferdigheter:

  • kunne anvende aktuell kunnskap og teknologi for å mestre ei bacheloroppgave for privat og offentlig sektor
  • kunne bruke refleksjon og vurdere resultatene vitenskapelig

Kompetanse:

  • kunne foreta metodisk arbeid. ha evne til refleksjon. kunne foreta vitenskapelige vurderinger

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Arbeidet kan skje enten i samarbeid med bedrifter, eksternt forskningsmiljø eller i tilknytning til forskningsprosjekt ved NTNU. Bacheloroppgaven utføres normalt som et gruppearbeid med inntil 3 studenter pr gruppe, under veiledning fra ansatte ved NTNU og eventuelt veileder fra oppdragsgiver.

Obligatoriske arbeidskrav: Problemstilling og prosjektplan skal godkjennes av veileder før gruppen starter på den praktiske delen av prosjektet. Prosessveiledning. Poster av bacheloroppgaven. Muntlig presentasjon av bacheloroppgaven.

Mer om vurdering

Oppgaven vurderes, ikke bare på grunnlag av sluttproduktet, men også i forhold til valgt vanskelighetsgrad, prosjektpresentasjon og omstendigheter som kan ha påvirket prosjektarbeidet.

Bacheloroppgaven leveres inn elektronisk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (427BT)

Forkunnskapskrav

Bestått 80% av forventet studieprogresjon (96 sp) i studiets første og andre år. Det kan gis dispensasjon for kravet etter søknad til Institutt for biologiske fag Ålesund.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioteknologi
  • Bioteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
24.11.2022

Innlevering
01.12.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
15.05.2023

Innlevering
22.05.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU