course-details-portlet

MB301712 - Anvendt bioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 C

Faglig innhold

I emnet inngår relevante laboratorie teknikker som settes sammen til helhetlige øvinger. Metoder som ende punkts PCR, real time PCR, genotyping av bakterier og DNA isolering kombineres til en øving hvor genetisk sammensetning av mikrogranismer i miljøet undersøkes. Videre kombineres RNA isolering, celledyrking, cDNA syntese, qPCR, flow cytometri og Proteinanalyse for å se på cellulært stress. Stress analyser utføres med fere metoder som ELISA og HPLC for å se på ulike metoder for å måle samme analytt. Kurset avsluttes med prosess og analyse hvor blant annet  analyse av lipider/proteiner/karbohydrater gir et lite innblikk i industriell bioteknologi.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: Studentene skal ha: kunnskap om bioteknologiske metoder og anvendelse av disse kunnskap til å kombinere bioteknologiske metoder for å oppnå ønsket resultat kunnskap om prosedyrer           Læringsutbytte - Ferdigheter: Studentene skal ha ferdigheter til å jobbe med bioteknologiske analyser på laboratoriet evne til å lese og nyttegjøre seg av standard prosedyrer for bioteknologiske metoder ferdigheter for håndtering av ulike materialer på laboratoriet           Læringsutbytte - Kompetanse: ha tilegnet seg grunnleggende innsikt i hvilke biotekniske metoder som anvendes. ha kunnskap om moderne bioteknologiske metoder for framstilling og analyse av nukleinsyrer, proteiner og organiske lipider. være i stand til å vurdere de etiske sidene ved å anvende biotekniske metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Obligatorisk laboratoriekurs.          Obligatoriske arbeidskrav: Inntil 15 labdager à 8 timer, med tilhørende journalbok skal være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Journalbok godkjennes samlet etter gjennomført labkurs. Beregnet studietid til emnet er 400 timer, hvorav 150 er organisert laboratoriekurs og forelesning, og det er forventet 100 timer til forberedelser til laboratoriekurs.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Individuell muntlig eksamen

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (427BT)

Forkunnskapskrav

MB101812 Generell Mikrobiologi, MK101309 Organisk kjemi og Biokjemi og BI200115 celle- og molekylærbiologi eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJE2005 5.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 C

14.12.2021 - 16.12.2021

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 C 07.06.2022 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Muntlig eksamen gjennomføres dagene 14.-16.12.2021.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU