course-details-portlet

MB301712 - Anvendt bioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 C

Faglig innhold

I emnet inngår relevante laboratorie teknikker som settes sammen til helhetlige øvinger. Metoder som ende punkts PCR, real time PCR, genotyping av bakterier og DNA isolering kombineres til en øving hvor genetisk sammensetning av mikrogranismer i miljøet undersøkes. Videre kombineres RNA isolering, celledyrking, cDNA syntese, qPCR, flow cytometri og Proteinanalyse for å se på cellulært stress. Kurset avsluttes med prosess og analyse hvor blant annet analyse av lipider/proteiner/karbohydrater gir et lite innblikk i industriell bioteknologi.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten har:

 • kunnskap om bioteknologiske metoder anvendt på både prokaryote og eukaryote celler herunder; nukleinsyrer, proteiner og organiske lipider
 • kunnskap om å kombinere bioteknologiske metoder for å oppnå ønsket resultat
 • kunnskap om ulike prosedyrer innen fagfeltet og anvendelse av disse

Ferdigheter - studenten:

 • kan anvende og nyttiggjøre seg prosedyrer for bioteknologiske metoder
 • kan utføre bioteknologiske analyser på laboratoriet
 • behersker sentrale teknikker til isolering, rensing og karakterisering av biomolekyler.
 • har ferdigheter i å bruke celle- og molekylærbiologiske metoder på avansert nivå
 • kan med fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) håndtere kjemiske stoffer og biologisk materiale etter gjeldende HMS-forskrift, og forstå miljømessige konsekvenser knyttet til aktiviteten
 • har ferdigheter til å vurdere og utføre analyser på en sikker og bærekraftig måte

Kompetanse - studenten har:

 • kompetanse i bioteknologiske analysemetoder og hvordan disse kan anvendes på en sikker og bærekraftig måte
 • kompetanse i moderne bioteknologiske metoder for framstilling og analyse av nukleinsyrer, proteiner og organiske lipider
 • kompetanse i å vurdere de etiske sidene ved å anvende bioteknologiske metoder.
 • kompetanse i å formidle både skriftlig og muntlig selvstendig arbeid og forskningsresultater og behersker fagområdets uttrykksformer, inkl. lesing av faglitteratur og kildebruk
 • kompetanse til å bidra til nytenking og innovasjon

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk laboratoriekurs. Obligatoriske arbeidskrav: Inntil 15 labdager à 8 timer, med tilhørende journalbok skal være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Journalbok godkjennes samlet etter gjennomført labkurs. Beregnet studietid til emnet er 400 timer, hvorav 150 er organisert laboratoriekurs og forelesning, og det er forventet 100 timer til forberedelser til laboratoriekurs.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Individuell muntlig eksamen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (427BT)

Forkunnskapskrav

BTA1001 Generell Mikrobiologi, HBIOA1003 Biokjemi og cellebiologi, HBIOA1004 Generell kjemi og BTA2004 Grunnleggende bioteknologi

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJE2005 5.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bioteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 C

05.12.2023 - 07.12.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 C 29.05.2024
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU