course-details-portlet

HBIOA1006 - Instrumentell Analyse I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i elektroniske- og optiske prinsipper som benyttes i analysemetoder i laboratoriet. Analysemetoders prosess, kvalitetssikring og resultatvurdering. Kurset har fokus på optiske teknikker, med grunnleggende prinsipper, oppbygning og anvendelse, kalibrering av analyser og beregning med Beers lov. I tillegg elektrokjemi og kjemiske sensorer: grunnleggende elektrokjemiske prinsipper, oppbygning og anvendelse av kjemiske og biologiske elektroder/sensorer

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om;

 • enkle strømkretser
 • partikkel- og bølgeegenskaper til elektromagnetisk stråling
 • grunnleggende prinsipper for utvalgte analysemetoder og analyseinstrumenter
 • kvalitetssikring
 • elektrokjemi og prinsippene for kjemiske-, bio- og optiske sensorer

Kandidaten kan (ferdigheter);

 • foreta beregninger på enkle strømkretser, og regne på effekter som brytning og refleksjon av elektromagnetisk stråling
 • bruke sentrale instrumentelle teknikker til analyse av analytter
 • kvalitetssikre eget arbeid i laboratoriet
 • forstå kalibrering og beregne innholdet av analytter i ukjente prøver

Kandidaten kan (generell kompetanse);

 • arbeide både selvstendig og i grupper
 • beherske ulike teknikker og instrumenter for laboratorieanalyser
 • forstå hvilke fysiske prinsipper utvalgte analysemetoder og måleteknikker bygger på
 • vurdere analysemetoders riktighet, nøyaktighet og presisjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriekurs, oppgaver og gruppearbeid. Obligatoriske laboratorieøvinger med innlevering av inntil 10 journaler, gruppearbeid og regneøvinger. Total arbeidsmengde per student tilsvarer ca. 200 timer. Av dette vil timeplanfestede aktiviteter utgjøre ca. 80 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Regneøvinger, Gruppearbeid og Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Laboratoriekurset vurderes godkjent/ikke godkjent med særlig fokus på å oppnå læringsutbytte: Delta aktivt i diskusjoner når det gjennomføres laboratorieøvelser, ha forståelse for og oversikt over prosedyrer som skal gjennomføres for spesifikke laboratorieøvelser, ta aktiv del i gjennomføring av praktisk arbeid og vise initiativ til å diskutere tolkning av analyseresultat for å utvikle forståelse av hvordan man vurderer prøvesvar.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen. Godkjente arbeidskrav er gyldige i tre semester.

Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen endres til muntlig.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI201109 7.5 HØST 2020
HBIO2002 7.5 HØST 2020
HBIO1001 4.0 HØST 2020
TKJE2003 4.0 HØST 2020
HBIOT1013 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Analytisk kjemi
 • Fysikalsk kjemi/Instrumentell analyse
 • Bioingeniør
 • Bioteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 19.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G325 Gnisten/Fagskolen 6
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 22.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G326 Gnisten/Fagskolen 8
G328A Gnisten/Fagskolen 18
G328C Gnisten/Fagskolen 12
G331 Gnisten/Fagskolen 15
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU