course-details-portlet

HBIOA1004 - Generell kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Innføring i grunnleggende begreper, kjemiske formler og nomenklatur. Atomstruktur, grunnleggende orbitalteori, kvantetall og elektronkonfigurasjon. Periodesystemet, elektronegativitet og kjemiske bindingstyper. Mol, konsentrasjoner (molar, masseprosent) og fortynning. Kjemiske reaksjoner, reaksjonslikninger og støkiometri. Gasser og gasslovene. Kjemiske likevekter, Le Chateliers prinsipp. Syrer, baser, pH, bufferløsninger, titrering. Løselighet, løselighetsprodukt, fellingsreaksjoner og kompleksionlikevekter. Grunnleggende termokjemi. Oksidasjon og reduksjonsreaksjoner (oksidasjonstall, balansering). Elektrokjemi

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • har forståelse for kjemiske begreper og teknikker og det skal igjen danne grunnlag for videre studier i kjemirelaterte fag
 • har kunnskap om atomer og molekyler, kjemiske reaksjoner, kjemiske bindinger, intermolekylære krefter, det periodiske system, kjemisk likevekt, syre-base-teori, kjemisk termodynamikk og elektrokjemi
 • har kunnskap om kjemiske analyseprinsipp og teknikker
 • har god kunnskap om helse, miljø og sikkerhet.
 • har kunnskap om kjemikaliesikkerhet

Ferdigheter - studenten:

 • har grunnleggende ferdighet i praktisk laboratorieteknikk.
 • har ferdighet i å utføre eksperimenter, hovedsakelig i tilknytning til kvantitativ analyse og kjemiske prinsipper
 • har ferdigheter i å anvende prosedyrer for sikker gjennomføring av øvelser på laboratoriet

Generell Kompetanse - sudenten:

 • løser problemstillinger både selvstendig og i grupper
 • dokumenterer og fremstiller resultater vitenskapelig fra laboratorieøvinger
 • gjennomfører kjemieksperimenter på en sikker og forsvarlig måte
 • forstår kjemiens viktige rolle i utviklingen av et bærekraftig samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av en forelesningsdel, en teoretisk øvingsdel og et laboratoriekurs. Total arbeidsmengde per student tilsvarer 200 timer. Av dette vil timeplanfestede aktiviteter som forelesninger, øvinger, gruppearbeid og laboratoriearbeid utgjøre ca.70 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratoriekurs
 • Regneøvinger

Mer om vurdering

HMS0001 eller tilsvarende kurs må være gjennomført for å få godkjent laboratoriekurs. 5 praktiske laboratorieøvelser med tilhørende journal skal være gjennomført og godkjent for å fremstille seg til eksamen. 4 av 5 regneøvinger skal være godkjent for å fremstille seg til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav er gyldig i 3 semester. Tillatte hjelpemidler til eksamen: Godkjent kalkulator. Tabeller i kjemi. Det periodiske system.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Blir opplyst ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJE1002 7.5 HØST 2020
MK102108 7.5 HØST 2020
MK103119 5.0 HØST 2020
IMAK6004 2.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Kjemi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 30.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G132 Gnisten/Fagskolen 46
C215 Ankeret/Hovedbygget 4
C225 Ankeret/Hovedbygget 1
C226 Ankeret/Hovedbygget 3
G317 Gnisten/Fagskolen 1
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU