course-details-portlet

MK103119 - Innføring i kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer G

Faglig innhold

Generell kjemi: Oppbygningen av atomer og periodesystemet, kjemiske reaksjonslikninger og støkiometriske beregninger, kjemiske bindingstyper, nomenklatur, syre base beregninger, gassers egenskaper og gasslovene. Elektrokjemi: Oppbygging og beregninger med redoksreaksjoner og elektrokjemiske celler. Organisk kjemi: Hydrokarboner, organiske stoffgrupper, funksjonelle grupper og nomenklatur. Biokjemi: Oppbygging og funksjon til proteiner, lipider, karbohydrater, nukleinsyrer

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om generell kjemi og biokjemi
 • har kunnskap om ulike hovedstoffklasser for organiske molekyler

Ferdigheter - kandidaten:

 • kan utføre enkle beregninger i uorganisk kjemi blant annet innen støkiometri, tilstandsligningen, konsentrasjoner og pH- beregninger
 • kan utføre oppgaver på kjemi-laboratorium og følge HMS regelverk
 • kan navnsette enkle, uorganiske og organiske molekyler
 • kan beskrive oppbyggingen og funksjonen til karbohydrater, lipider, proteiner og nukleinsyrer

Generell kompetanse - studenten:

 • har opparbeidet seg erfaring med å arbeide i grupper og selvstendig
 • har grunnlag for å kunne holde samtale om kjemiske prosesser med fagfolk
 • kjenner til gjeldende HMS-regelverk og andre regler for arbeid på kjemilaboratorium

Læringsformer og aktiviteter

Det forventes at studenten bruker omlag 200 timer på emnet. Dette inkluderer forelesninger, øvinger, innlevering av obligatoriske oppgaver, selvstudium og obligatorisk laboratoriekurs på ca. 20 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratoriejournaler
 • Regneøvelser

Mer om vurdering

Alle laboratoriejournaler må være godkjente for å gå opp til eksamen og 80 % av regneøvingene må være godkjent for å gå opp til eksamen.

4 timers skriftlig eksamen. Tillatt hjelpemiddel: Tabeller i kjemi. Godkjent kalkulator. Periodisk system.

Kursmateriell

Sandtorv, A. H., (2019), Kjemi for ingeniører, Universitetsforlaget Annet spesifisert materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MK102108 5.0 HØST 2020
HBIOA1004 5.0 HØST 2020
HBIOA1002 1.0 HØST 2023
HBIOA1003 1.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Biokjemi
 • Kjemi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 G 30.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C215 Ankeret/Hovedbygget 4
C218 Ankeret/Hovedbygget 30
C226 Ankeret/Hovedbygget 2
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU