course-details-portlet

BTA3001 - Prosessteknologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Enhetsoperasjoner i bioteknologiske produksjonsprosesser:

Fermentering

Enzymatiske prosesser

Separasjonsprosesser for biologiske produkter

Bevaring av kvalitet gjennom enhetsoperasjoner

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Studenten skal;- ha kunnskap om sentrale industrielle bioteknologiske prosesser- kunne beskrive enhetsoperasjoner og metoder i biologiske produksjonsteknikker- kunne vite hvordan ulike prosessparametere påvirker kvalitet     

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Studenten skal;-  kunne planlegge delprosesser og sette disse sammen til en helthetlig prosess- kunne vurdere og evaluere bioteknologiske produksjonsprosesser- kunne sette sammen ulike enhetsoperasjoner slik at kvalitet bevares gjennom prosessen     

Læringsutbytte - Kompetanse:

Studenten skal;- ha innsikt i hvilke utfordringer som er gjeldende for å sikre kvalitet i aktuelle prosesser- kjenne til nytenkning og innovasjoner innenfor aktuelle bioteknologiske prosesser- kunne kommunisere og utveksle erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger, Regneøvinger, Gruppeoppgave, Laboratorieøvinger.
Obligatoriske arbeidskrav: Godkjent gjennomføring av laboratoriekurs og regneøvinger.
Forventet total arbeidsmengde per student tilsvarer 200 timer. Av dette vil timeplanfestede aktiviteter som forelesninger og øvinger utgjøre ca.80 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav må være oppfylt for å fremstille seg for eksamen

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (427BT)

Forkunnskapskrav

MK101309 Organisk kjemi og Biokjemi eller tilsvarende

Kursmateriell

Jørgen Mæhle: Kompendium Prosessteknologi - anvendt fluidmekanikk. Akadamika forlag Trondheim.
Utdelt materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MK301915 7.5 01.09.2020
TMAT1010 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Kjemiteknikk/Prosessregulering
  • Kjemisk prosessteknologi
  • Bioteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU