course-details-portlet

BTA3001 - Prosessteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Enhetsoperasjoner i bioteknologiske produksjonsprosesser: Væsketransport - separasjonsprosesser -varmetransport - kjøling. Bevaring av kvalitet gjennom enhetsoperasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • har kunnskap om sentrale industrielle bioteknologiske prosesser
 • kan beskrive enhetsoperasjoner og metoder i biologiske produksjonsteknikker
 • kan vite hvordan ulike prosessparametere påvirker kvalitet

Ferdigheter - studenten:

 • kan planlegge delprosesser og sette disse sammen til en helthetlig prosess
 • kan vurdere og evaluere bioteknologiske produksjonsprosesser
 • kan sette sammen ulike enhetsoperasjoner slik at kvalitet bevares gjennom prosessen

Kompetanse - studenten:

 • har innsikt i hvilke utfordringer som er gjeldende for å sikre kvalitet i aktuelle prosesser
 • kjenner til nytenkning og innovasjoner innenfor aktuelle bioteknologiske prosesser
 • kan kommunisere og utveksle erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet
 • forstår prosessteknolgi viktige rolle i utviklingen av et bærekraftig samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger, regneøvinger, gruppeoppgaver, laboratorieøvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: Godkjent gjennomføring av laboratoriekurs og regneøvinger. I de obligatoriske laboratoriejournalene og regneøvinger skal deler av oppgavene gjøres i Excel for å bli kjent med denne programvaren.

Forventet total arbeidsmengde per student tilsvarer 200 timer. Av dette vil timeplanfestede aktiviteter som forelesninger og øvinger utgjøre ca.80 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Regneøvelser
 • Godkjent laboratoriekurs

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav må være oppfylt for å fremstille seg for eksamen. 4 timer skriftlig eksamen.

Godkjent obligatoriske arbeidskrav er gyldig i 4 semester (undervisningssemesteret og de tre påfølgende semestrene).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (427BT)

Forkunnskapskrav

HBIOA1002 Organisk kjemi eller tilsvarende HBIOA1006 Instrumentell analyse I, HBIOA2005 Instrumental analysis II eller tilsvarende BTA2004 Grunnleggende bioteknologi eller tilsvarende.

Kursmateriell

Jørgen Mæhle: Kompendium Prosessteknologi - anvendt fluidmekanikk. Akadamika forlag Trondheim.

Hallseth, Haugan, Hjelmen, Isnes. Termofysikk. Fysikk for ingeniører.

Utdelt materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MK301915 7.5 HØST 2020
TMAT1010 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Kjemiteknikk/Prosessregulering
 • Kjemisk prosessteknologi
 • Bioteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU