KONSPISK: Konspirasjonstenkning, skole og ungdom

Forskning – Institutt for lærerutdanning

KONSPISK: Konspirasjonstenkning, skole og ungdom

Konspirasjonsteorier har vist seg å avle mistillit og hat, svekke kritisk tenkning og demokratisk engasjement. De er også knyttet til sosial tilbaketrekning og svekket psykisk helse. Forskningsgruppen tar for seg hvordan konspirasjonstenkning ser ut i norsk skole og blant norsk ungdom:

  • Hva er tilstanden og utfordringene i norsk grunnskole og videregående skole?
  • Hva erfarer norske lærere, hva mener de selv at er skolens og læreres behov - og hva kan vi mest effektivt gjøre?
  • Hvordan tenker de unge selv?
  • Hva er status i læreplaner og lærebøker?

Gruppen arbeider blant annet med å utvikle og teste effekten konkrete didaktiske strategier for ungdoms- og videregående skole. Vi deltar i det europeiske nettverkssamarbeidet «Conspiracy theories and children».