Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning

 • KRLE-faget i grunnskolelærerutdanningen
 • KRLE og RE fagenes didaktikk i praktisk pedagogisk utdanning
 • Videreutdanning for lærere

 

Fagfelt og forskingsinteresser

 • Religions- og livssynsdidaktikk, ekskursjoner i religions- og livssynsfaget
 • Skriving som nøkkelkompetanse, literacy, vurdering av skriving
 • Estetikk i religions- og livssynsfaget, visuell kunst, arkitektur, fortellinger
 • Religionsdialog, livssynsdialog, filosofisk samtale
 • Eksistensielle spørsmål, etikkdidaktikk og demokratiopplæring

 

Forskingsprosjekt

Pågående:

 • Literacy og faglegheit i skule og arbeidsliv eit tverrfagleg forskingsmiljø (forsker og med i styringsgruppa)
 • Utvikling av RLE i praksisfelleskap (forsker)

Avsluttet:

 • SKRIV - Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring i alle fag (forsker)
 • KURLE - Kartleggings- og utviklingsprosjekt i RLE (forsker)