Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Albertsen, Elin Harboe; Grøtli, Anne Mette; Strand, Åse. (2003) Påvisning av hasselnøttproteiner (corylin) vha. rakettelektroforese. 2003.