course-details-portlet

MATV2001 - Matkjemi 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 1 timer D

Faglig innhold

- Vann (egenskaper, funksjonalitet og måleparametere)
- Oksidative og ikke-oksidative bruningsreaksjoner
- Hydrolytisk og oksidativ harskning
- Fortykningsmidler av karbohydrater og proteiner
- Emulgering og emulgatorer, skumdannelse
- Smelte- og krystalliseringsegenskaper hos lipider
- Denaturering av proteiner
- Pigmenter/farger som kvalitetsparametere (karotenoider, klorofyller, betalainer, antocyaniner, melaniner, myoglobin, hemoglobin med flere)
- Smak og aroma (karbohydrater, aminosyrer, tioler)

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne er det forventet at kandidaten har hatt følgende læringsutbytte mht.:
KUNNSKAP
- Kandidaten skal ha kunnskap om vannets egenskaper og funksjoner i næringsmidler (K1).
- Kandidaten skal ha kunnskap om karbohydrater og deres funksjoner i matkjemiske prosesser (K2).
- Kandidaten skal ha kunnskap om proteiner og deres funksjoner i matkjemiske prosesser (K3).
- Kandidaten skal ha kunnskap om lipider og hvilke prosessrelaterte faktorer som påvirker lipidenes stabilitet (K4).
- Kandidaten skal ha kunnskap om ulike pigmenter som viktige kvalitetsparametere (K5).

FERDIGHETER
- Kandidaten har praktisk erfaring med bruningsreaksjoner og fortykningsmidler i matkjemiske prosesser (F1).
- Kandidaten har praktisk erfaring med å benytte måleutstyr for måling av ulike vannkvalitetsparametere (F2).
- Kandidaten kan anvende oppnådd teoretisk kunnskap til å vurdere praktiske prosesser innen matteknologi (F3).

GENERELL KOMPETANSE
- Kandidaten har en kjemisk forståelse av prosessrelaterte endringer i produktets egenskaper (G1).
- Kandidaten kan redegjøre for de funksjonelle egenskapene til vann og makrokomponentene karbohydrater, proteiner og lipider i næringsmidler (G2).
- Kandidaten kan anvende digitale verktøy for å belyse og løse matteknologiske problemstillinger (G3).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (60 t), veileda teoriøvinger (24 t), obligatoriske laboratorieøvinger (20 t) og selvstudium (100 t inkludert forberedelse til lab og rapportskriving).

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatoriske laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav: 5 av 6 teoriøvinger samt 4 av 4 laboratorieøvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen. Hvis obligatoriske arbeidskrav er bestått, må ikke kandidaten gjennomføre teoriøvinger eller labøvinger på nytt ved ny/utsatt eksamen.
Ny/utsatt skriftlig eksamen: Mai/Juni
Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Coultate T (2016) Food - The Chemistry of its Component, Royal Society of Chemistry, 6. utg. ISBN: 978-1-84973-880-4

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAT1009 2.5 01.09.2020
TMAT1007 2.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamen 3. og 4. desember. Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU