course-details-portlet

MATV2001 - Matkjemi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

 • Smelte- og krystalliseringsegenskaper hos lipider
 • Hydrolytisk og oksidativ harskning, antioksidanter
 • Emulgering og emulgatorer
 • Fraksjonering og omestring
 • Oksidative og ikke-oksidative bruningsreaksjoner
 • Polysakkarider, strukturer og funksjonelle egenskaper i mat
 • Fortykningsmidler av karbohydrater og proteiner
 • Funksjonelle egenskaper hos proteiner
 • Proteiner i ulike næringsmiddelgrupper
 • Denaturering av proteiner
 • Vannets egenskaper og betydning i mat. Drikkevann
 • Fargestoffer (karotenoider, klorofyller, betalainer, antocyaniner, melaniner, myoglobin, syntetiske fargestoffer med flere), struktur og stabilitet i næringsmidler
 • Essensielle smaks- og aromakomponenter i mat og drikke

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne er det forventet at kandidaten har hatt følgende læringsutbytte mht.:

KUNNSKAP

 • Kandidaten skal ha kunnskap om lipider og hvilke prosessrelaterte faktorer som påvirker lipidenes stabilitet (K1).
 • Kandidaten skal ha kunnskap om karbohydrater og deres funksjoner i matkjemiske prosesser (K2).
 • Kandidaten skal ha kunnskap om proteiner og deres funksjoner i matkjemiske prosesser (K3).
 • Kandidaten skal ha kunnskap om vannets egenskaper og betydning i næringsmidler (K4).
 • Kandidaten skal ha kunnskap om ulike fargestoffer, deres struktur og stabilitet i mat og drikke (K5).
 • Kandidaten skal ha kunnskap om ulike smaks- og aromastoffer i mat og drikke (K6).

FERDIGHETER

 • Kandidaten har praktisk erfaring med måling av harskningsparametere (F1).
 • Kandidaten har praktisk erfaring med bruningsreaksjoner i næringsmidler (F2).
 • Kandidaten har praktisk erfaring med å analysere smakskomponenter vha. HPLC (F3).
 • Kandidaten har praktisk erfaring med å benytte teknisk utstyr for måling av ulike kvalitetsparametere for drikkevann (F4).
 • Kandidaten kan anvende oppnådd teoretisk kunnskap til å vurdere praktiske prosesser innen matteknologi (F5).
 • Kandidaten kan finne aktuelle kjemikalier i digitalt stoffkartotek samt bruke og avhende kjemikalier i henhold til sikkerhetsdatablad (F6).
 • Kandidaten kan gjøre HMS-vurderinger og arbeide sikkert på laboratoriet (F7).

GENERELL KOMPETANSE

 • Kandidaten har en kjemisk forståelse for prosessrelaterte endringer i produktets egenskaper (G1).
 • Kandidaten kan redegjøre for de funksjonelle egenskapene til vann og makrokomponentene karbohydrater, proteiner og lipider i næringsmidler (G2).
 • Kandidaten kan anvende oppnådd kunnskap om næringsmiddelprosesser til å ta adekvate valg for hvordan man skal behandle råvarer, produsere og lagre mat på best mulig måte for å forhindre matsvinn (G3).
 • Kandidaten kan anvende digitale verktøy for å belyse og løse matteknologiske problemstillinger (G4).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (60 t), veileda teoriøvinger (24 t), obligatoriske laboratorieøvinger (20 t) og selvstudium (100 t inkludert forberedelse til lab og rapportskriving).

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger, 4 av 6 må godkjennes
 • Obligatoriske laboratorieøvinger

Mer om vurdering

 • Obligatorisk arbeidskrav: 4 av 6 teoriøvinger samt 4 av 4 laboratorieøvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.
 • Hvis obligatoriske arbeidskrav er bestått, må ikke kandidaten gjennomføre teoriøvinger eller labøvinger på nytt ved ny eller utsatt eksamen.
 • Ny/utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen): Mai/juni. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
 • Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt, og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft ved NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Coultate T (2016) Food - The Chemistry of its Component, Royal Society of Chemistry, 6. utg. ISBN: 978-1-84973-880-4

Artikler utlagt på Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAT1009 2.5 HØST 2020
TMAT1007 2.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 21.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 31
SL430 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU