TMAT2005 - Produktutvikling og sensorisk analyse - brygging av håndverksøl

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 13 uker ALLE

Faglig innhold

*Trinn i produktutviklingsprosessen
*Produktutviklerens nøkkelaktiviteter og verktøy
*Trender og forbrukeratferd
*Prosjektstyring
*Sensorisk analyse
*Bryggeprosessen
-Råvarer: vann, gjær, humle og malt
-Malting, mesking, gjæring, lagring og tapping

Læringsutbytte

Det forventes at studenten
*har kunnskap om produktutvikling
*kan planlegge en produktutviklingsprosess ut i fra begrunnede valg
*har kunnskap om bryggeprosessen og er i stand til å vurdere hvilke faktorer som påvirker produktet
*kan gjennomføre en bryggeprosess i liten skala
*kan anvende sensoriske analyser for å vurdere måloppnåelse
*kan innhente og bruke nødvendig informasjon
*kan diskutere og presentere sitt arbeid muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og demonstrasjon. Praktisk og teoretisk gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av resept- og flytskjema
  • Planlegging og gjennomføring av sensorisk analyse

Mer om vurdering

Semesteroppgave leveres i grupper og teller 100% av karakteren i emnet. De to obligatoriske arbeidskravene må være godkjent for å kunne levere semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matteknologi (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet

Kursmateriell

Sensorisk Studiegruppe (2015) Sensorikk: Måling med menneskelige sanser. 3. utg. Kopinor Pensum AS ISBN 9788213030762.

Kompendier og forelesningsnotater blir lagt tilgjengelig på læreplattform. I tillegg finner studentene selv faglitteratur de trenger til semesteroppgaven.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.