Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet sivilingeniør i kjemi og bioteknologi og har en doktorgrad inne heterotrof mikrobiell produksjon av omega-3 fettsyrer. Forskningsaktiviteten er i hovedsak knyttet til matmikrobiologi,  mattrygghet og holdbarhetsforlengende prosessteknologi. Jeg er studieprogramleder for bachelorstudiet i matteknologi og masterprogrammet i mat og teknologi. Gjennom utdanningsprosjekter jobber jeg med utviklig av arbeidslivsrelevans i studier både ved NTNU og internasjonalt. 

Pågående prosjekter:

 • Optimal utnyttelse av havets matressurser (OPTiMAT 2015-2023)
 • DIGGsam - Digitale vurderinger: samarbeid mellom studenter og undervisere for bedre læring (Diku 2020-2022)
 • Concept development of full-scale soluble gas stabilization (SGS) technology for
  seafood (NFR 2019-2022)
 • Interdisciplinary Education and Research Platform in Cold-Chain of Fish: From Norway to Japan (IntER-Cold)  (INTPART 2020-2023)
 • Curriculum Development for Sustainable Seafood and Nutrition Security (SSNS) (Erasmus + 2018-2020)

Undervisning og veiledning:

 • Emneansvarlig for TMAT3001 Matmikrobiologi
 • Emneansvarlig for TMMT4004 Anvendt matmikrobiologi og bioteknologi
 • Veilder bachelor- og masteroppgaver innen mikrobiologi og mattrygghet
 • Veileder for praksisstudenter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2012

 • Jakobsen, Anita Nordeng; Karlsen, Hanne; Waldenstrøm, Lene; Mehli, Lisbeth. (2012) Naturlig fermentering gir nypevin med andre sensoriske kvaliteter enn nypevin produsert ved tilsats av vingjær. Norsk frukt og bær.