course-details-portlet

TMMT4004 - Anvendt matmikrobiologi og bioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet fokuserer på mikroorganismer og enzymer som brukes industrielt for produksjon av fermenterte næringsmidler, ingredienser, fôr og for optimal utnyttelse av restråstoff. Emnet inkluderer karakterisering og vedlikehold av biologiske prosesshjelpemidler. Metodikk for isolering, identifisering og karakterisering av mikroorganismer blir behandlet og studentene skal gjennomføre praktisk produksjon av fermenterte matvarer (eks yoghurt). En introduksjon til bioprospektering, mikrobiell økologi i mat og metodikk for å analysere mikrobielle samfunn blir gitt.

Læringsutbytte

Kunnskap: -Kandidaten har avansert kunnskap om bruk av bakterier, mugg, gjær, alger og enzymer i produksjon av næringsmidler, ingredienser, fôr og biobasert emballasje. -Kandidaten har kunnskap om isolering, identifisering, karakterisering og vedlikehold av mikroorganismer som kan brukes i fermenteringsformål -Kandidaten har kunnskap om sammenhengen mellom biologiske prosesshjelpemidler og produktegenskaper -Kandidaten har kunnskap om bruk av biologiske prosesshjelpemidler for optimal utnytte av restråstoff -Kandidaten forstår grunnleggende begreper i mikrobiell økologi og kjenne til metoder for å analysere mikrobielle samfunn -Kandidaten har kunnskap om bioprospektering -Kandidaten har kunnskap om hvordan mikroorganismer kan anvendes for å øke matvarers holdbarhet og mattrygghet

Ferdigheter -Kandidaten kan arbeide selvstendig med en teoretisk problemstilling og formidle arbeidet sitt på en vitenskapelig måte

Generell kompetanse -Kandidaten har innsikt i planlegging og gjennomføring av anvendte matmikrobiologi prosjekter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (45t), selvstudium (60t),laboratoriearbeid med rapport (70t), studentpresentasjon (25t) og ekskursjoner/gjesteforelesninger (6t).

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon
  • Laboratoriearbeid med rapport

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Muntlig presentasjon og laboratoriearbeid

Utsatt eksamen: mai/juni

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Kursmateriell

Informasjon blir gitt ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioteknologi
  • Mat og helse
  • Næringsmiddelfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 20.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 15
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL122 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU