Current Issue

Vol. 5 No. 1 (2021): Vol. 5, No. 1, MNT konferansen 2021

Dette volumet inneholder bidrag som presenteres og diskuteres på MNT- konferansen 2021 . Komiteen vil takke bidragsyterne for innhold av høy kvalitet, som bør leses og diskuteres med stor interesse, og som vi også håper dere vil få nytte av å ha delt. Bidrag til konferansen skal danne grunnlag for diskusjoner om undervisning og læring på konferansen, og terskelen for å delta skal være lav. Alle kan gjøre sitt til en god og nyttig konferanse med høyt engasjement! Om bidragene videreutvikles til tidsskriftbidrag er det rom for, og forventninger til, grundigere behandling av stoffet, gjerne også basert på diskusjoner på konferansen. De sendes da inn på nytt som et tidsskriftbidrag, og vil gjennomgå peer review og bli publisert som full papers i et kommende volume.

Published: 2021-02-24

MNT Konferansen - Conference submissions

View All Issues

We invite contributions that address pedagogical, educational, and academic developments or studies. The journal is planning for two main sections: invited editorials, and contributions to the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), based in empirical observation and theoretical frameworks. We wish to provide a forum where experience, reflection and scholarly studies can be shared in support of the development of higher education.

The Nordic Journal of STEM Education invite contributions of 6000 words or less, not including abstract (max 300 words) and references, with the aim of publishing its first issue early November 2017. We intend to to publish continuously as contributions are accepted for publication.

The journal accepts contributions written in English, or the Scandinavian Languages (Norwegian, Swedish or Danish).

 Note that the proceedings are not part of the peer-reviewed section of the journal.