Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet sivilingeniør i kjemi og bioteknologi og har en doktorgrad inne heterotrof mikrobiell produksjon av omega-3 fettsyrer. Forskningsaktiviteten er i hovedsak knyttet til matmikrobiologi,  mattrygghet og holdbarhetsforlengende prosessteknologi. Jeg er studieprogramleder for bachelorstudiet i matteknologi og masterprogrammet i mat og teknologi. Gjennom utdanningsprosjekter jobber jeg med utviklig av arbeidslivsrelevans i studier både ved NTNU og internasjonalt. 

Pågående prosjekter:

 • Optimal utnyttelse av havets matressurser" (OPTiMAT 2015-2023).
 • Digitale verktøy for økt arbeidslivsrelevans i matteknologisk utdanning (DigiMat) (Diku 2018-2019)
 • Innovative teknologiske løsninger for økt holdbarhet i lett-prosessert sjømat (RFF-Midt 2016-2019)
 • Concept development of full-scale soluble gas stabilization (SGS) technology for
  seafood (NFR 2019-2022)
 • Curriculum Development for Sustainable Seafood and Nutrition Security (SSNS) (Erasmus + 2018-2020)
 • Hovedveileder for to PhD-procjects: Biopreservation to improve safety and shelf life of fresh and ready-to-eat seafood (2018-2022)
 • Hovedveileder for et PhD-prosjekt for studier av Aeromonas spp. i lett-prosessert sjømat. (2019-2022)
 • Co-supervisor for a PhD-projects named: The effect of superchilling on processability and water holding properties from fresh to processed Atlantic salmon (Salmo salar L.) fillets (2018-2021)

Undervisning og veiledning:

 • Emneansvarlig for TMAT1008 Mikrobiologi og mattrygghet
 • Emneansvarlig for TMAT3001 Matmikrobiologi
 • Emneansvarlig for TMMT4004 Anvendt matmikrobiologi og bioteknologi
 • Veilder bachelor- og masteroppgaver innen mikrobiologi og mattrygghet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2012

 • Jakobsen, Anita Nordeng; Karlsen, Hanne; Waldenstrøm, Lene; Mehli, Lisbeth. (2012) Naturlig fermentering gir nypevin med andre sensoriske kvaliteter enn nypevin produsert ved tilsats av vingjær. Norsk frukt og bær.