Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Sivilingeniør i kjemi, Institutt for bioteknologi, NTNU (1998)

Dr.ing. i bioteknologi, Institutt for bioteknologi, NTNU (2008)

Fagfelt/arbeidsområde

Mattrygghet, mikrobiologi og konserveringsteknologi

FoU

Fagleder for matrygghet i satsningsningsområdet " Optimal utnyttelse av havets matressurser" (OPTiMAT 2015-2023).

Pågående prosjekter:

 • Digitale verktøy for økt arbeidslivsrelevans i matteknologisk utdanning (DigiMat) 2018-2019
 • Trøndersk ølgjær: isolering og karakterisering av trøndersk villgjær for bruk i ølbrygging 2017-2018
 • Lokale spiseklare sjømatprodukter - mattrygghet i hele verdikjeden 2014-2018
 • Innovative teknologiske løsninger for økt holdbarhet i lett-prosessert sjømat 2016-2018

Undervisning:

 • Emneansvarlig for TMAT1008 Mikrobiologi og mattrygghet
 • Emneansvarlig for TMAT3001 Videregående mikrobiologi
 • Emneansvarlig for TMMT4004 Anvendt matmikrobiologi og bioteknologi
 • Underviser i TMAT2005 Brygging av håndverksøl - produktutvikling og sensorisk analyse
 • Veildere bachelor- og masteroppgaver innen mikrobiologi og mattrygghet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Jakobsen, Anita Nordeng. (2010) N-3 Fats: Nutritional Needs, Sources and Microbal Production Strategies. Industrial Fermentation: Food Processes, Nutrient Sources and Production Strategies.

Rapport/avhandling

 • Karlsen, Hanne; Jakobsen, Anita Nordeng; Mehli, Lisbeth. (2010) Kartlegging av mikrobiologisk kvalitet i ystemelk, myse og ost fra gårdsysterier tilknyttet pilotprosjektet Trygg Ost. 2010.
 • Jakobsen, Anita Nordeng. (2008) Compatible solutes and docosahexaenoic acid accumulation of thraustochytrids of the Aurantiochytrium group. 2008. ISBN 978-82-471-1015-7.