Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde - stikkord

Anleggsteknikk, fjellsprengningsteknikk, sprengningsrystelser, tunneldrift, boring og sprengning, fullprofilboring av tunneler, bergarters og bergmassers borbarhet, fjellhaller, masseflytting, store fyllinger, anleggsmaskiner, tidplanlegging, byggetid, kostnadsregning, byggekostnader, sikkerhet ved sprengningsarbeider. Usikkerhets- og risikoanalyser for fjellsprengning og tunnelprosjekter.

Undervisning - emner

  • TBA4150 Anleggsteknikk
  • TBA4151 Anleggsteknikk VK
  • TBA4570 Anleggsteknikk FDP
  • TBA4935 Anleggsteknikk masteroppgave
  • TGB5110 Engineering Geology and Tunnelling
  • BA8506 Boring i fjell
  • BA8508 Konvensjonell tunneldrift
  • BA8510 Falltapsanalyser vanntunneler. Hydraulikk, sprengningsteknikk og økonomi
  • BA8511 Emner i prosjektledelse og anleggsteknikk

Etterutdanning - emner

  • BA6071 Tunnelstudiet

Lenker

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner