BA8513 - Boring i berg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 25/100
Rapport 25/100
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Emnet omfatter tekniske og økonomiske aspekter ved boring i fjell. I dette inngår emner som:
- Bruddmekanismer, prinsipper og metoder ved boring i fjell
- Oversikt over prognosemetoder for borbarhet, direkte eller indirekte metoder
- Boreprosessen
- Borbarhet ved fullprofilboring
- Kapasitetsmodeller
- Kostnadsmodeller

Læringsutbytte

Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Emnet skal gi studentene videregående kunnskap og forståelse av ulike forhold som direkte og indirekte har betydning for effektivitet, kvalitet og økonomi for boring i fjell.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier.
En utredningsoppgave (f.eks. litteraturstudium, eksperimentelt arbeid el.lign.) skal gjennomføres.
Beregningsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Kollokvier

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 25/100
Høst ORD Øving 25/100
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Vår ORD Rapport 25/100
Vår ORD Øving 25/100
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.