course-details-portlet

BA8513 - Boring i berg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 25/100
Øving 25/100
Muntlig eksamen 50/100 C

Faglig innhold

Emnet omfatter tekniske og økonomiske aspekter ved boring i fjell. I dette inngår emner som:
- Bruddmekanismer, prinsipper og metoder ved boring i fjell
- Oversikt over prognosemetoder for borbarhet, direkte eller indirekte metoder
- Boreprosessen
- Borbarhet ved fullprofilboring
- Kapasitetsmodeller
- Kostnadsmodeller

Læringsutbytte

Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Emnet skal gi studentene videregående kunnskap og forståelse av ulike forhold som direkte og indirekte har betydning for effektivitet, kvalitet og økonomi for boring i fjell.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier.
En utredningsoppgave (f.eks. litteraturstudium, eksperimentelt arbeid el.lign.) skal gjennomføres.
Beregningsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Kollokvier

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 6

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Øving 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øving 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU