course-details-portlet

TBA4157 - Byggeprosess – Prosjektbasert produksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Kurset tar for seg byggeprosjekter som produksjonssystemer, med utgangspunkt i teori og verktøy fra Lean Construction, en produksjonsstyringsbasert tilnærming til leveranse av bygg- og anleggsprosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • kjenner til opprinnelsen til Lean Production og Lean Construction og hva konseptene innebærer
 • har kunnskap om verditeori og hva som gir verdi for ulike interessenter i byggeprosjekter
 • forstår prosjekter som verdileveransesystem og prinsipper for å optimalisere dem
 • forstår sentral produksjons-, team- og kommunikasjonsteori og kan anvende den til å forklare byggeprosjekter som produksjonssystem
 • forstår lean-prinipper og konsepter for å ta gode beslutninger
 • forstår prosjekter som verdileveransesystem og prinsipper for å optimalisere dem
 • kjenner til vanlige tiltak innen lean construction tiltak for å tilrettelegge for samhandling i byggeprosjekter
 • kjenne til ulike tilnærminger for å tilrettelegge for bedre byggeplasslogistikk
 • kjenner til ulike lean-metoder for forbedring av produksjonssystem
 • forstår de sentral prinsippene for prosjektgjennomføring ved bruk av Integrated Project Delivery (IPD) og Target Value Delivery (TVD)

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere hva som gir verdi for en interessent
 • kan anvende leanmetodene Last Planner System og taktplanlegging for fremdriftsplanlegging og -styring.
 • kan gjennomføre beslutningsanalyser ved bruk av Choosing by Advantages (CBA) metodikken
 • kan utarbeide A3 rapporter

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan forholde seg til problemstillinger der det ikke er mulig å sette to streker under svaret
 • kan planlegge og styre eget og egen gruppe sitt arbeid på en pålitelig måte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, videoer, spill og simuleringer i grupper, gruppearbeider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Refleksjonsnotat

Mer om vurdering

Faget vurderes ved mappevurdering. Mappen består av individuelle- og gruppeoppgaver som leveres gjennom semesteret. En forutsetning for å levere mappen til vurdering er fire godkjente refleksjonsnotat.

Kursmateriell

Utvalgt materiale. All kurslittertur legges ut på Blackboard

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Bygg og anleggsteknikk
 • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU