TBA4157 - Prosjektbasert produksjon

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Kurset tar for seg byggeprosjekter som produksjonssystemer, med utgangspunkt i teori og verktøy fra Lean Construction, en produksjonsstyringsbasert tilnærming til leveranse av bygg- og anleggsprosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Historie bak prosjektbasert produksjon og Lean Construction
- Byggeprosjektets produkt og kunder
- Byggeprosjektet som produksjonssystem
- Grunnleggende produksjonsteori
- Utforming av prosjekt som produksjonssystem
- Styring og kontroll av produksjon i prosjektering og bygging
- Forbedring av produksjonssystem

Ferdigheter:
- Identifisere prosjekters kunder, deres krav krav og deres behov
- Vurdere ulike gjennomføringsmodeller
- Velge mellom ulike tilnærminger til produksjonsstyring
- Planlegge og styre produksjon i byggeprosjekter

Generell kompetanse:
-Forståelse av prosjektering- og byggeprosessen som et produksjonssystem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, videoer, spill og simuleringer i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium og utvalgt materiale.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.