course-details-portlet

TGB5110 - Ingeniørgeologi og tunnelbyggeteknikk, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet foreleses på engelsk for første året i toårige mastergradsprogrammer innen bygg- og miljøteknikk. Emnet dekker materialtekniske egenskaper til bergarter; in situ spenninger og grunnvann i bergmassen; klassifisering av bergmassen, sikring og belegg i tunneler og bergrom; ingeniørgeologiske undersøkelsesmetoder; design innstilling av tunneler, bergrom og trykksjakter; skråningsstabilitet; DBM tunnelbygging; TBM tunnelbyggingsmetoder, tids- og kostnadsestimering.

Læringsutbytte

Ingress: Studenten får grunnleggende kunnskap i ingeniørgeologi og tunnelbyggingsteknikk.

Kunnskap: Studenten skal bli i stand til å beskrive bergmassens ingeniørgeologiske egenskaper, klassifisere bergmassen, fullføre stabiltetsanalyse og estimere bergsikringsbehov, utføre skråningsstabilitetsanalyse, velge passende tunnelbyggingsmetodikk og øke kunnskap om ingeniørgeologiske forundersøkelser.

Ferdigheter og kompetanse: Studenten opparbeider seg kunnskap og generell kompetanse for å vurdere ingeniørgeologiske forhold for å planlegge og bygge tunneler og underjordiske bergrom.

Generell kompetanse: Studenten skal bli i stand til å foreta grunnleggende ingeniørgeologiske vurderinger og analyser, og gjøre valg av tunnelbyggingsmetodikk og bruk av fagspesifikke digitale verktøy for å sikre langsiktige og bærekraftige løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger; obligatoriske øvinger (i både ingeniørgeologi og tunnelbyggeteknikk) og bruk av rockdata; laboratoriebesøk; en dags feltekskursjon. Forelesninger og eksamen gis bare på engelsk. Obligatorisk feltekskursjon kan bli lagt til helg. Emnet evalueres ved referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Omfattende kunnskaper i byggeteknikk- og geologi-fagene. I tillegg må kandidater ha kunnskaper i matematikk, statistisk, kjemi osv. på høyere nivå.

Kursmateriell

Rock engineering - Hydropower development series 9; kursmateriale på DBM og TBM tunneller; forelesninger og tillegg materialer anbefalt av forelesere.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4185 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
  • Ingeniørgeologi
  • Anleggsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 29.11.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 36
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU