Rektors stab

Rektors stab

Hovedoppgaver

Hovedoppgaver

Rektors stab arbeider med helhetlig, proaktiv og strategisk lederstøtte for hele rektoratet. Dette gjelder innenfor områdene utdanning, forskning, innovasjon, arbeidslivsamarbeid, internasjonalt samarbeid og regionalt samarbeid.

  • Staben skal støtte rektoratet i deres daglige arbeid og styrke kapasiteten til eksternt rettet virksomhet, herunder kontakt med offentlig og private samfunnsaktører.
  • Staben skal også bidra til koordinering på tvers av prorektorenes ansvarsområder samt sikre kvalitet i beslutningsgrunnlag og beslutningsprosesser.
  • Rektors stab har også ansvar for administrativ lederstøtte for rektor og rektors ledergruppe, og ivaretar det samlede støtteapparatet til NTNUs toppledelse.

Se også

NTNUs rektor og ledergruppen - oversikt og kontaktinformasjon

Stab - Direktør for organisasjon og infrastruktur

person-portlet

Rektor

Tor Grande
Rektor
rektor@ntnu.no

person-portlet

Stab

Knut Aspås
Avdelingsdirektør
knut.aspas@ntnu.no
+4795293071
Elin Bakke-Lorentzen
Seniorrådgiver
elin.bakke-lorentzen@ntnu.no
+4791680890
Gunnar Bovim
Rådgiver
gunnar.bovim@ntnu.no
+4795467446
Kirsti Brekke
Seniorrådgiver forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
kirsti.brekke@ntnu.no
70161453
+4745258134
Kirsti Klokkerhaug
Seniorkonsulent, Lederstøtte Rektors kontor
kirsti.klokkerhaug@ntnu.no
73559069
+4795293098
Aina Nedal
Seniorrådgiver
ainan@ntnu.no
+4792415838
Hanne Nilsen
Administrativ lederstøtte
hanne.nilsen@ntnu.no
+4748235703
Ragnhild Johanne Nisja
Seniorrådgiver
ragnhild.nisja@ntnu.no
73559338
+4795293197
Sissel Rogstad
Seniorkonsulent, Rektors stab, lederstøtte direktør for organisasjon og infrastruktur
sissel.rogstad@ntnu.no
73598013
+4795234786
Nina Elisabeth Sindre
Seniorrådgiver
nina.sindre@ntnu.no
+4790865688
Morten Størseth
Seniorrådgiver
morten.storseth@ntnu.no
+4790077472
Inger-Anne Fånes Sætermo
Seniorrådgiver
inger-anne.satermo@ntnu.no
+4798291152
Ingeborg Vasli
Administrativ lederstøtte for rektor, seniorkonsulent, Rektors kontor
ingeborg.vasli@ntnu.no
73598011
+4791897971