Rektors stab

Rektors staber

Rektors staber

Rektors staber bistår prorektorene for forskning, nyskaping og utdanning, og direktør for organisasjon og infrastruktur i det strategiske arbeidet på deres ansvarsområder.

Hovedoppgaver

Lenke til rektor og lederteamet

Stabene

 

Se også

NTNUs rektor og ledergruppen - oversikt og kontaktinformasjon

Stab for prorektor for forskning

Stab for prorektor for forskning og formidling


Oppfølging av forskningsvirksomhet og -strategi ved NTNU. Dette inkluderer også forskerutdanningen og forskningsformidling. I tillegg koordinerer staben NTNUs internasjonale kontakt.

Prorektor for forskning og formidling Tor Grande | Kontakt prorektor

person-portlet

Thor Bjørn Arlov
Seniorrådgiver
thor.arlov@ntnu.no
73598123
90635072
Massimo Busuoli
Kontorsjef, NTNU Brusselkontor
massimo.busuoli@ntnu.no
+393428070497
+32471651147
Patrick Reurink
Seniorrådgiver, forskning
patrick.reurink@ntnu.no
97199002
Ruth Hagen Rødde
Koordinator, Seniorrådgiver
ruth.rodde@ntnu.no
73598038
92442245
Hilde Røysland
Seniorrådgiver
hilde.roysland@ntnu.no
73591902
91897902
Nina Elisabeth Sindre
Internasjonal koordinator
nina.sindre@ntnu.no
73598017
90865688
Morten Størseth
Seniorrådgiver
morten.storseth@ntnu.no
90077472
Janne Østvang
Seniorrådgiver
janne.ostvang@ntnu.no
41479557

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes

Stab for prorektor for nyskaping


Ivaretar relasjonene til næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt og nyskapingsnettverk, samt kontakten med NTNU Technology Transfer Office (TTO). Koordinerer arbeidet med NTNUs intellektuelle rettigheter (IPR).

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes | Kontakt prorektor

person-portlet

Arild Aune Berger
Seniorrådgiver for
arild.a.berger@ntnu.no
93066393
Kirsti Brekke
Seniorrådgiver forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
kirsti.brekke@ntnu.no
70161453
45258134
Jan Hassel
Seniorrådgiver
jan.hassel@ntnu.no
90653180
Ragnhild Nisja
Seniorrådgiver
ragnhild.nisja@ntnu.no
73559338
95293197
Magnus Ressem
Seniorrådgiver
magnus.ressem@ntnu.no
99549142
Arild Smolan
Sekretær
arild.smolan@ntnu.no
73559025
91376675
Håvard Wibe
Seniorrådgiver
havard.wibe@ntnu.no
41473768
Per Arne Wilson
Seniorrådgiver
per.arne.wilson@ntnu.no
73590299

Stab for prorektor for utdanning

Stab for prorektor for utdanning


Staben bistår prorektor i strategisk utvikling og kvalitet innenfor utdanningsområdet.

Prorektor for utdanning Marit Reitan | Kontakt prorektor / mediekontakt

person-portlet

Elin Bakke-Lorentzen
Seniorrådgiver, Prorektor utdanning
elin.bakke-lorentzen@ntnu.no
91680890
Aina Nedal
Seniorrådgiver
ainan@ntnu.no
+4792415838
Hilde Skeie
Seniorrådgiver
hilde.skeie@ntnu.no
73595250
91897040
Inger-Anne Fånes Sætermo
Seniorrådgiver
inger-anne.satermo@ntnu.no
98291152