Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn og aktiviteter.

Jobber som seniorrådgiver innen nyskaping og regional aktivitet i samarbeid med regionale utviklings- og forvaltningsmiljøer. Lederstøtte innen innovasjon, forskning og regional aktivitet.

Fagfelt / arbeidsområde

  • Bidra til strategiarbeid innen eksternfinansiert virksomhet, innovasjon, forskning og utvikling i samarbeid med arbeidslivet koblet til plan og budsjettarbeidet.
  • Utredninger og saksbehandling innen arbeidsområdet
  • Sekretariatsfunksjon til Råd for samarbeid med arbeidslivet; saksforberedelse og utredninger
  • Delta i regionale partnerskap og utviklingsprogrammer
  • Kontakt mot regionale samarbeidspartnere; næringshager, kommuner, m.fl.
  • Synliggjøring av samarbeidspotensiale og strategiutvikling som følge av dette.

Kompetanse

Prosjektutvikling, plan- og strategiarbeid, regional utvikling og innovasjon.
 

Bakgrunn

2016-           Seniorrådgiver ved NTNU, prorektors stab
2002-2015  Seniorrådgiver ved HiST, prorektors stab for forskning og innovasjon.
2001-2002  Næringssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune;
                     Stedfortredene næringssjef 1992-2001
1986-2001  Overingeniør ved næringsavdelingen i Sør-Trøndelag fylkeskommune
1985-1986  Avdelingsingeniør/OL-planlegger ved Lillehammer kommune, byplankontoret
1981-1985  Planlegger ved Regionrådet for Hammerfestregionen.

Utdanning:

1980             Sivilingeniør/bygningsingeniør, NTNU ( NTH )
1997             Bedriftsøkonom HiST TØH
2002            Videreutdanning i Management i næringsutvikling (BI)

Styreverv:

2014 – dd      Styremedlem i Gjøra Bygdeutvikling, Gjøra, Sunndal
2012 - dd       Styreleder og medeier i Nyheim Lodge AS, Gjøra, Sunndal
2006 - 2012   Styremedlem i stiftelsen Svartlamoen kultur og næringsstiftelse
2005 - 2007   Styremedlem Fosen Næringshage AS
2004 - 2007   Daglig leder for HiST Kompetanse AS
2004 - 2015   Daglig leder for stiftelsen Økonomisk og administrativ forskningsfond for Midt-Norge
2002 - 2006   Styremedlem Leiv Eiriksson Inkubator AS

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Nervik, Toril Johanne Knutshaug; Sørgaard, Jon; Nisja, Ragnhild; Valsø, Signe. (2016) Nervik, Toril Johanne Knutshaug; Sørgaard, Jon; Nisja, Ragnhild; Valsø, Signe. Velferdsteknologisatsingen ved NTNU august 2014 - desember 2016. Trondheim: NTNU 2016 19 s. NTNU. 2016.
  • Nervik, Toril Johanne Knutshaug; Sørgaard, Jon; Nisja, Ragnhild; Valsø, Signe. (2016) Velferdsteknologisatsingen ved NTNU august 2014 - desember 2016. 2016.