Ingeborg Vasli

Seniorkonsulent, administrativ lederstøtte, Rektors kontor Kommunikasjonsavdelingen
73598011 91897971

Bakgrunn og aktiviteter

  • Administrativ lederstøtte for rektor.
  • Ansvar for administrativ koordinering og gjennomføring av ukentlige rektoratmøter/rektors møter med ledergruppen.