Bakgrunn og aktiviteter

Koordinator, Seniorrådgiver, Dr. Scient,

Adminstrativ koordinering av forskningsstaben.

Oppfølging av de tematiske satsingsområdene og muliggjørende teknologier.

NTNU Toppforskning: Oppfølging av forskningsenter (SFF, SFI, FME), Onsager fellows, Stjerneprogrammet, International Chairs, FRIPRO Toppforsk. 

Annet: oppfølging av div. tematiske programmer i Forskningsrådet, fordeling av rekrutteringsstillinger, generell saksbehandling