Bakgrunn og aktiviteter

Seniorrådgiver, Dr. Scient, Tematiske satsingsområder, SFF, SFI, FME, Muliggjørende teknologier, div. programmer i Forskningsrådet, generell saksbehandling

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Rødde, Ruth Solveig Hagen. (1997) Chemical composition and alginate biosynthesis in protoplasts from Laminaria digitata and Laminaria saccharina. 1997. ISBN 82-7861-035-5.