Bakgrunn og aktiviteter

Koordinator, Seniorrådgiver, Dr. Scient,

Adminstrativ koordinering av forskningsstaben.

Oppfølging av de tematiske satsingsområdene og muliggjørende teknologier.

NTNU Toppforskning: Oppfølging av forskningsenter (SFF, SFI, FME), Onsager fellows, Stjerneprogrammet, International Chairs, FRIPRO Toppforsk. 

Annet: oppfølging av div. tematiske programmer i Forskningsrådet, fordeling av rekrutteringsstillinger, generell saksbehandling

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Rødde, Ruth Solveig Hagen. (1997) Chemical composition and alginate biosynthesis in protoplasts from Laminaria digitata and Laminaria saccharina. 1997. ISBN 82-7861-035-5.