Bakgrunn og aktiviteter

Internasjonalt samarbeid, europeisk samarbeid, Horisont 2020, bilateralt samarbeid med strategiske samarbeidsland og partnere internasjonalt, NTNUs internasjonale handlingsplan.