Bakgrunn og aktiviteter

Gunnar Bovim arbeider med undervisnings- og forskningspolitiske oppgaver for NTNUs ledelse.


Bakgrunn

 • 2013–2019   Rektor, NTNU (fratrådte 21. august 2019)
 • 2009–2013   Administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF
 • 2006–2009   Administrerende direktør, St. Olavs Hospital
 • 2005–2006   Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital
 • 2000–2005   Leder for tematisk satsingsområde medisinsk teknologi, NTNU
 • 1999–2005   Dekan, Det medisinske fakultet, NTNU
 • 1996–1998   Prodekan, Det medisinske fakultet, NTNU
 • 1998–1999   Leder, Norsk nevrologisk forening
 • 1998             Overlege og professor i nevrologi, Det medisinske fakultet, NTNU
 • 1993             Dr.med. i nevrologi, Universitetet i Trondheim
 • 1985             Cand.med., Universitetet i Bergen

Verv og priser

Noen verv i styrer og råd tilknyttet utdanning, forskning, medisin og helsesektoren, nasjonalt og internasjonalt:

 • Styreleder Innovasjon Norge
 • Medlem av Hovedstyret og leder for Divisjonsstyret for samfunn og helse i Norges forskningsråd
 • Styreleder i Oslo Universitetssykehus HF
 • Styremedlem i Bergens forskningsstiftelse
 • Styremedlem i Trondheim Symfoniorkester
 • Tildelt Norsk Migreneselskaps forskningspris i 1993

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner