Bakgrunn og aktiviteter

1994-1998   Forsker, Transportøkonomisk institutt

1998-1999  Prosjektingeniør, Det Norske Veritas

1999-2007   Forsker/seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn

2007-2013   Seniorrådgiver, Domstoladministrasjonen

2013-dd       Seniorrådgiver, Rektors stab, NTNU