Studier Header

Studier ved NTNU med undervisning i bruk av tre


 

Studie - Arkitektur

Arkitektur


5-årig masterstudie innen arkitekturfaget gir god prosjekteringskompetanse innen bruk av tre. Studentene er intiativrike, kreative og med en solid fagkunnskap. NTNU kan samarbeide via masteremner, via direkte studentworkshops eller gjennom masteroppgaver. Prosjektering, transformasjon, stedsutvikling, parametrisk design og fabrikasjon eller fullskalabygging kan være aktuelle tema for samarbeid.

Studie - Bygg og Miljø

Bygg og miljøteknikk


5-årig byggingeniørstudie med tett kobling mellom studentene og forskningen. Studentene er allsidige ingeniører og blir veiledet av anerkjente fagmiljø innen trekonstruksjoner, akustikk, vibrasjoner, FEM-analyse, brann, miljøberegninger for bygg, prosjektledelse, anlegg eller komparative studier. NTNU utdanner ca. 85% av Norges mastergrader innen byggingeniør.

Studie - Sustainable Architecture

Sustainable Architecture


Engelskspråklig 2-årig mastergrad inne bærekraftig arkitktur er en blanding mellom arkitektur og ingeniørvitenskap rettet mot prosjektering av miljøvennlige bygninger og steder. Studiet har omfattende samarbeide med FME-senteret Zero Emission Neighbourhoods (tidligere ZEB). Samarbeid innen miljøvennlige bygninger kan beregninger, prosjektering, ulike strategier for å redusere klimagassutslipp, komparative analyser og systemutvikling.

Emner

Emner ved NTNU inne bruk av tre


Program

Kode

Emne

Emneansvarlig

Studiepoeng

003BY IB204714 Byggeteknikk og materiallære Lacramioara Telehoi Nilsen 7,5
BIBYG BYG2311 Materiallære for bygg Mohammad H. Beghban 10
BIBYG BYG3261 Bærekraftige bygninger Thomas Haavi 10
BIBYG BYG3311 Tre- og stålkonstruksjoner Marthin Landgraff 10
BIBYG BYG2301 Konstruksjonsteknikk Marthin Landgraff 10
BIBYG BYG3332 Fleretasjes trehus Jan steinar Egenes 10
EIT TKP4850 Biofules - a Solution og a Problem? Størker Moe 7,5
EIT AAR4922 Future of Wood Pasi Aalto 7,5
FTHINGBY TBYG1002 Byggteknikk Terje Kjetil Fossheim 10
FTTRADBYGG TBBY1101 Tømring Roald Renmælmo 5
FTTRADBYGG TBBY2101 Tradisjonelle stavkonstuksjoner Roald Renmælmo 10
FTTRADBYGG TBBY1002 Materialforståelse og tradisjonell tilvirking Per Berntsen 5
FTTRADBYGG TBBY2001 Dokumentasjon og oppmåling Per Berntsen 5
FTTRADBYGG TBBY1004 Tradisjonsfaglig utøving 1 Per Berntsen 20
FTTRADBYGG TBBY2003 Tradisjonsfaglig utøving 2 Roald Renmælmo 10
FTTRADBYGG TBBY3003 Tradisjonsfaglig utøving 3 Roald Renmælmo 15
FTTRADBYGG TBBY1102 Tradisjonsfaglig fordyping 1 Roald Renmælmo 5
FTTRADBYGG TBBY2102 Tradisjonsfaglig fordyping 2 Roald Renmælmo 10
FTTRADBYGG TBBY3101 Tradisjonsfaglig fordyping 3 Roald Renmælmo 15
MAAR AAR4611 Making is thinking Gro Rødne 15
MAAR AAR4609 3Houses Theory Part Fredrik Lund 7,5
MAAR AAR4405 Konstruksjonslære Bendik Manum 7,5
MAAR AAR4331 Arkitektur 3 - Studier i tektonisk kultur August Schmidt 15
MAAR AAR4415 Arkitektur 2 - Tektonikk August Schmidt 15
MAAR AAR4300 Arkitektur 1 - Introduksjon til Arkitektur Bjørn Otto Braaten 15
MAAR AAR4619 3Houses Fredrik Lund 15
MAAR AAR4528 Design in Context Pasi Aalto 15
MAAR AAR4863 Design in Context - Workshop Pasi Aalto 7,5
MAAR AAR4565 Trekonstruksjoner A Jan Siem 15
MAAR AAR4885 Trekonstruksjoner B Jan Siem 7,5
MSUMA TØL4019 Sustainable Corporate Governance Tom Johnstad 7,5
MTBYGG TKT4240 BM1 Bygningsmaterialer Klaartje de Weerd 7,5
MTBYGG TBA4125 BM4 Prosjektering Arild Dalehaug 7,5
MTBYGG TBA4165 Bygingsteknikk Stig Geving 7,5
MTBYGG TBA4171 Bygnings- og materialteknikk, videregående kurs Rolf André Bohne 7,5
MTBYGG TKT4211 Trekonstruksjoner 1 Haris Stamatopoulos 7,5
MTBYGG TKT4212 Trekonstruksjoner 2 Kjell Arne Malo 7,5
MTBYGG TBA4167 Bygningsakustikk Anders Homb 7,5
MTDESIG TPD4111 Estetikk 1: Komposisjon og rom Ole Petter Wullum 7,5
MTDESIG TPD4100 Design 1 - Introduksjon Marikken Høiseth 7,5
MTDESIG TPD4113 Estetikk 3: Kompleks komposisjon Ole Petter Wullum 7,5
MTDESIG TPD4185 Formgiving i tre Nils Stensrud 7,5
MTKJ TKP4180 Biodrivstoff og bioraffinering Størker Moe 7,5
PHD AAR8160 Tre og kulturarv Eir Grytli 7,5
PHD KP8102 Lignocellulosekjemi Størker Moe 9
SUSARCH AAR4817 Klimagassutslipp som design-parametre - teori Nicola Lolli 7,5
SUSARCH AAR4546 Klimagassutslipp som design-parametre Nicola Lolli 15
YFLBYGG YFL2131 Husbyggingsteknikk 1 Terje Kjeltil Fossheim 10
YFLBYGG TBYG3009 Husbyggingsteknikk 2 Bozena Dorota Hrynyszyn 20