Fagpersoner


Skog og tre er et tverrfaglig utviklingsområde der mange ved NTNU bidrar til forskning, undervisning og innovasjon. NTNU Wood kan kontaktes med alle henvendelser, fra spørsmål i forbindelse med studiene til samarbeidsprosjekter og strategiske initiativer. I tillegg har vi samlet de mest sentrale vitenskapelige ansatte på skog og tre hvis du vil henvende deg direkte til fagmiljøene.

Produksjon og digitale verktøy

Ingen personer valgt. Gå til portletinstillinger for å legge til personer.