Fagpersoner Header

Fagpersoner

Fagpersoner


Skog og tre er et tverrfaglig utviklingsområde der mange ved NTNU bidrar til forskning, undervisning og innovasjon. NTNU Wood kan kontaktes med alle henvendelser, fra spørsmål i forbindelse med studiene til samarbeidsprosjekter og strategiske initiativer. I tillegg har vi samlet de mest sentrale vitenskapelige ansatte på skog og tre hvis du vil henvende deg direkte til fagmiljøene.