course-details-portlet

TPD4100 - Design 1 - Introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 60/100
Skriftlig skoleeksamen 40/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til design som begrep og profesjon samt designhistorie. Gjennom forelesninger, øvinger og prosjektarbeid introduseres studentene for designerens tenkemåte, arbeidsmetodikk, grunnleggende tegneteknikk og andre visuelle kommunikasjonsteknikker. Designhistorie med egne forelesninger og eksamen inngår som del av kurset. Obligatorisk verkstedskurs (tre) inngår også som del av kurset.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten kan

 • beskrive og diskutere grunnleggende trekk ved design som begrep og profesjon.

Ferdigheter:

Studenten

 • har trening i ulike praktiske teknikker for utvikling, visualisering, formidling og vurdering av ideer.
 • kan gjennomføre en iterativ designprosess for produkter (velge og begrunne bruk av introduserte teknikker og begreper).

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan bruke ulike praktiske teknikker for å gjennomføre en designprosess.
 • har innsikt i generell designhistorie.
 • har bestått obligatorisk verkstedkurs (tre).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeid og eksamen. I de fleste øvinger inngår muntlige presentasjoner av resultatene. Prosjektoppgaven i førstesemesteropplegget "Teknostart" samt verkstedkurs (tre) inngår som obligatorisk del av emnet.

Mer om vurdering

Begge delvurderinger må være bestått for å få en samlet vurdering. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak kan deler av vurderingen i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan tas i neste semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet 5-årig Master i Industriell design.

Kursmateriell

Kurt Hanks and Larry Belliston. 2006. Rapid Viz. A New Method for the Rapid Visualitzation of Ideas.

Klara Sjölén and Allan Macdonald. 2011. Learning Curves: An inspiring guide to improve your design sketch skills.

Susann Vihma. 2005. Designhistoria - en introduktion David Seth Raizman: History of Modern Design. 2010. ISBN: 9781856696944. Laurence King Publishing

Mer informasjon om pensum vil bli annonsert ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produktdesign - Designmetodikk
 • Designmetodikk
 • Interaksjonsdesign
 • Design- og håndverkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E 07.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 6
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 11
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 6
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 11
Høst ORD Arbeider 60/100

Utlevering
22.11.2023

Innlevering
26.11.2023


10:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU